Het laagspanningslabo van EnergyVille is een platform voor het testen van smart grid-producten en -systemen.

Wim Michielsen

Contact

Wim Michielsen

Business developer Energy Markets and Smart Energy Management Systems for Buildings at EnergyVille/VITO
Omschrijving
Technische Toelichting

In dit laboratorium test en valideert ons ervaren team de volgende elementen:

 • Communicatiesystemen op elektrische leidingen in verstoorde netten
 • Langdurig automatische cycli van Li-ionbatterijen en referentieprestatietests
 • Onderzoek over laagspanningsdistributienetten met een hoog aandeel hernieuwbare energiebronnen:
  • Ontwikkeling en testen van Intelligator®: een agentgebaseerd regelalgoritme om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen
  • Kwaliteit van de elektriciteit: spanningsdalingen, asymmetrie, harmonische vervorming
  • Beheersing van spanningsdalingen: rekening houden met netbeperkingen door het vermogen aan te passen
  • Regelalgoritmes voor invertoren in netten die onevenwicht vertonen
 • gegevensanalyse:
  • Verschillende energiestromen (V, I, cosφ, ...) worden ingevoerd in een specifiek SCADA-systeem
  • Nauwkeurige PQ-metingen met hoge snelheid overeenkomstig EN 50160

Het laagspanningslabo van EnergyVille bestaat uit:

 • Een 150 kVA AC-laagspanningsnet, verbonden met:
  • Het Home Labo van EnergyVille met testvoorzieningen voor energiebeheersystemen en slimme huishoudtoestellen
  • Het Thermotechnisch Labo van EnergyVille met testvoorzieningen voor warmtepompen, micro-WKK en warmteopslag
  • Extra kabellussen
  • een PH-installatie
  • het batterijtestlabo van EnergyVille
 • Oplaadinfrastructuur voor PHEV- en BEV-voertuigen
 • Een programmeerbare invertor
 • Een 700V DC-laagspanningsnet, verbonden met:
  • Een DC/DC-convertor met opslag via batterijen en/of opslag via supercaps
  • DC-bronnen zoals brandstofcellen en PV-cellen
 • Een tweevoudige DC-module van 150 kW, nuttig om batterijen of PV-installaties te simuleren als bron of batterijen of andere DC-toestellen als belasting

Het laagspanningslabo van EnergyVille is geschikt voor multidisciplinair onderzoek waarbij verschillende thema's geïntegreerd worden in geconnecteerde AC- en DC-laagspanningsnetten en waarbij flexibele voorzieningen en laboratoria worden gebruikt.

Uitrusting

 • Specifieke programmeerbare invertor- en convertor-apparatuur:
  • 70 kVA invertor als driefasige op het net aangesloten invertor met of zonder neutrale lijn
  • Invertor als onafhankelijke spanningsbron die spanning/frequentie reproduceert
  • Afwijkingen en harmonische vervorming
  • Twee specifieke 100 A DC-DC-convertoren
 • Herconfigureerbare  programmeerbare invertor- en convertor-apparatuur
 • Mogelijke configuraties:
  • Twee op het net aangesloten invertoren van 11 kW met neutrale lijn
  • Drie op het net aangesloten driefasige invertoren van 11 kW
  • Eén op het net aangesloten invertor van 11 kW met drie DC-DC-omvormers van 32 A
 • Batterijtestinstallatie met specifieke batterijruimte en veiligheidsuitrusting
 • Oplaadstation voor plug-in hybride auto's, elektrische auto's & elektrische scooters
 • PV-systemen en simulatieapparatuur
 • Programmeerbare AC-belasting van 10 kW
 • SCADA-systeem