We beschikken ook over laboinfrastructuur op andere locaties.

Andere locaties

PV-Zonnecellabo - Leuven

In het PV Zonnecel Labo bij imec in Leuven staan zowel de productie als de karakterisatie van mono-kristallijne silicon zonnecellen met state-of-the-art apparatuur centraal. Het is daarom de ideale locatie om standaard en nieuwe materialen in de waardeketen van silicium zonnecellen te evalueren en te verwerken. Onder andere de volgende technologieën worden er beheerd en geëvalueerd: silicium roostermaterialen, nieuwe chemisch natte processen, geavanceerde verspreiding, oppervlaktepassivering van dielektrische vloeistoffen en metallisatieschema's. De veelzijdigheid van de apparatuur faciliteert zowel procesoptimalisatie voor standaard silicium zonnecellen als de ontwikkeling van geavanceerde celtechnologieën. Bovendien is simulatie-expertise op proces- en celniveau is eveneens beschikbaar. Statistische methodologieën voor een constante verbetering van kritische celparameters werden eveneens ontwikkeld. Alle technologieën werden ontwikkeld en toegepast op industriële M2 silicium zonnecelroosters.

Zand- en Windtunnellabo - Leuven

Deze stof- en windtunnel van KU Leuven werd specifiek ontwikkeld om de stofdynamiek te bestuderen en vervuiling van de panelen in verschillende klimaat- en omgevingsomstandigheden beter te begrijpen en te voorkomen. Uw apparatuur of applicaties kunnen evenzeer getest worden onder verzwaarde (wind en/of stof) omstandigheden. De stof- en windtunnel maakt het mogelijk om reproduceerbare en betrouwbare testen uit te voeren onder strikt gecontroleerde omstandigheden.

Organische halfgeleiders: van materialen tot (energie)toepassingen - Hasselt

Onze competenties omvatten de synthese en karakterisering van organische en hybride organisch-anorganische halfgeleidende materialen en hun integratie in opto-elektronische apparaten met de nadruk op fotovoltaïsche en gezondheidszorgtoepassingen. De materiaalkunde en fysica-expertise met betrekking tot organische en hybride halfgeleiders, en de state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur van het Instituut voor Materiaalonderzoek imo-imomec, is uniek in het Vlaams / Belgisch landschap en is competitief op het hoogste Europese niveau, zoals blijkt uit onze vertegenwoordiging in diverse nationale en internationale netwerken, onderzoeksprogramma's en projecten.

DESINe lab: Materialen voor energieopslag en conversie - Hasselt

Dit lab biedt een ideale omgeving om nieuwe conceptmaterialen en elektrodenarchitecturen voor elektrochemische energieopslag en conversietoepassingen efficiënt te screenen en te evalueren. Er is een breed gamma aan verwerkingsapparatuur en apparatuur voor elektrochemische karakterisering beschikbaar om de voor- en nadelen van de materialen of -concepten op laboratoriumschaal te testen. Voor elektrochemische energieopslagtoepassingen ondersteunt onze infrastructuur de hele verwerkingsstroom, van grondstoffen tot coin cells, die vervolgens ook ter plaatse elektrochemisch kunnen worden getest. Naast (temperatuurafhankelijke) cyclustesten zijn ook meer geavanceerde elektrochemische karakterisering zoals elektrochemische impedantiespectroscopie en in-operando-Raman-spectroscopie-metingen mogelijk.