Functie

R&D & Engineering

Beschrijving

VITO zoekt een onderzoeksleider voor haar business unit Energietechnologie (ETE). Word je aangesproken door onderstaande beschrijving? Stel je dan snel kandidaat.


Op basis van behoefte- en trendanalyses binnen het energielandschap is de onderzoeksleider de eindverantwoordelijke voor het uitbouwen van het multidisciplinair onderzoeksprogramma van de unit Energietechnologie met een valorisatieperspectief van minimum 5 jaar. Tevens is de onderzoeksleider verantwoordelijk voor het zoeken naar cross-unit/cross-EnergyVille verbanden zodat ook hieruit nieuwe onderzoeksprogramma’s kunnen groeien. Dit alles op basis van een goed wetenschappelijk inzicht in de verschillende energiedomeinen en steeds zoekend naar vernieuwende combinaties.


Verantwoordelijkheden onderzoeksleider:

 • Op basis van trendanalyses en goed wetenschappelijk inzicht stel je de juiste onderzoeksvragen (op het vlak van energie) die nodig zijn om de industrie in de toekomst vooruit te helpen.
 • Vanuit deze onderzoeksvragen wordt het multidisciplinair onderzoeksprogramma van de unit ETE opgemaakt en beheerd en dit in nauwe samenwerking met de domeinverantwoordelijken (beheren de verschillende kennisdomeinen in de unit) en activiteitenleiders (verantwoordelijk voor de uitbouw van de productenroadmaps).
 • Je bent verantwoordelijk voor de internationale excellentie van de verschillende domeinen. Hierbij zorg je er onder meer voor dat de betere PhD’s en post-doc’s hun weg vinden naar de unit alsook dat de nodige SCI’s met voldoende hoge impact factor worden gerealiseerd.
 • Je beheert de relaties met de universiteiten en andere onderzoeksinstellingen en tracht te clusteren over de domeinen heen.
 • Je bouwt een sterk internationaal wetenschappelijk netwerk uit dat ook ingezet kan worden om de juiste consortia op te zetten ikv gecofinancierde projecten
 • Je draagt de visie vanuit het onderzoeksprogramma internationaal uit en je bent de “thought leader” van ETETaken onderzoeksleider:

 • Uitwerken visie en definiëren/bespreken onderzoekvragen op basis van een degelijk state of the art overzicht
 • In overleg met activiteitenleiders en domeinverantwoordelijken komen tot een gedragen onderzoeksprogramma
 • In overleg gaan met managementteam om onderzoeksprogramma naar strategisch plan te brengen
 • Optimaliseren wetenschappelijke excellentie binnen de domeinen en strategisch plan hiervoor opstellen/managen
 • Dwarsverbindingen opzoeken/definiëren en meenemen in het onderzoeksprogramma en dit op verschillende niveau’s:
   • Tussen domeinen
   • Tussen units VITO
   • Tussen partners EnergyVille

Meer info: https://jobs.vito.be/l/nl/o/rd-strategy-manager-energy?source=EnergyVil…

Profiel

 • Je behaalde een doctoraat in de toegepaste wetenschappen.
 • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring in het energiedomein en dit zowel mbt elektrische als thermische energie.
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met management van multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s.
 • Je hebt ruime ervaring met coördinatie van wetenschappelijke consortia
 • Je beschikt over een aantoonbaar internationaal en academisch curriculum
 • Je hebt ervaring met toegepaste technologie ontwikkeling.
 • Je bent creatief en flexibel, en beschikt over uitstekende netwerk-competenties.
 • Regelmatige professionele internationale verplaatsingen schrikken je niet af
 • Je drukt je vlot uit in het Engels (mondeling en schriftelijk).

Locatie

Genk