Functie

R&D & Engineering

Beschrijving

 • Als onderzoeker, adviseer je industrie en beleidsmakers op Vlaams en internationaal niveau op het gebied van de ontwikkeling van hun lange termijn energie- en klimaatstrategie.
 • Je draagt bij aan de verdere ontwikkeling van techno-economische optimalisatie- en simulatiemodellen van het energiesysteem, met een focus op ‘Power to x’, ‘carbon capture and utilisation’, de (petro)chemische en staalsector. Je maakt daarbij gebruik van internationaal ontwikkelde software zoals VEDA-TIMES, naast andere tools.
 • Je interpreteert de modelresultaten en op basis hiervan formuleer je wetenschappelijke adviezen op maat van de behoeften van de klant. Je rapporteert de onderzoeksresultaten naar de klanten (overheid en industrie) en naar de wetenschappelijke gemeenschap.
 • Je bouwt actief je kennis rond energiesystemen/strategieën/modellen uit aan de hand van literatuur, cursussen en ervaring. Binnen jouw expertisedomein van techno-economische energiemodellering, volg je actief de trends en de studies van andere consultants, onderzoeksinstellingen en universiteiten.
 • Je werkt in een team, maar voert ook zelfstandig onderzoeksprojecten uit.
 • Je identificeert routes voor nieuwe ontwikkelingen en speelt een actieve rol in het uitdiepen van onderzoeksvragen voor industriële sectoren en federaties.
 • Je assisteert in het schrijven van offertes, onderzoeksvoorstellen en in het zoeken van fondsen.
 • Bovenal denk je mee over de rol van energietechnologie in het Belgisch en Europees energiesysteem op de dag na morgen!     

Meer info: https://vito.be/nl/jobs/feedjobs-27900-nl

Profiel

 • Je hebt een Master diploma, bij voorkeur in burgerlijke ingenieurswetenschappen, of je bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bent gepassioneerd door de rol van technologie in internationale energie- en klimaatstrategie, en je hebt de nodige ervaring om zaken vanuit een systeemperspectief (kwantitatief) te bekijken. Je kan resultaten samenvatten in toepasbare aanbevelingen voor overheids- en industriële klanten.
 • Je bent bereid om op korte termijn je kennis uit te breiden van: technische en economische aspecten van milieu/energie technologie, en wiskundige optimalisatiemethodes (lineaire programmering).
 • Kennis van energiesysteemmodellen (zoals VEDA TIMES) en ervaring in consultancy opdrachten voor overheden en/of industrie zijn een plus.
 • Je bent van nature analytisch, ondernemend en wetenschappelijk leergierig.
 • Je hebt goede communicatievaardigheden, geschreven en gesproken.
 • Je hebt een goede kennis van het Engels. 


Locatie

Genk