Functie

R&D & Engineering

Beschrijving

EnergyVille is een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners VITO, KU Leuven, imec en UHasselt in het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen. Voor EnergyVille is VITO op zoek naar een gedreven Energie- en Klimaatbeleidsdeskundige met sterke economische en statistische vaardigheden.


Je maakt deel uit van het team dat zich focust op het monitoren en evalueren van het Europese energie- en klimaatmitigatiebeleid. Wij ondersteunen Europese, nationale en regionale beleidsmakers op het gebied van klimaatmitigatie, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. We doen dit op basis van wetenschappelijk onderbouwde beoordelingen van de economische, ecologische en sociale impact van beleidsmaatregelen en strategische beslissingen.


Samen met je collega's ontwikkel en gebruik je economische beoordelingsmethoden om de evaluatie van het energie- en klimaatbeleid te ondersteunen door de economische en milieueffecten te kwantificeren. Interesse om bij te dragen? Lees dan snel verder!

Een greep uit je takenpakket:

 • Je zult verschillende kwantitatieve methoden en statistische benaderingen gebruiken om bijvoorbeeld stochastische kosten-batenanalyses van het energie- en klimaatbeleid van landen te ondersteunen, evenals het inschatten van de effecten van dit beleid op de uitstoot van broeikasgassen.
 • Je werkt samen met stakeholders en beleidsmakers om standpunten te verzamelen over bijvoorbeeld belemmeringen en stimulansen in het beleidslandschap van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en klimaatmitigatiebeleid.
 • Je stelt beschrijvende en analytische verslagen op en vertaalt de resultaten van je analytische werk in concrete beleidsaanbevelingen.
 • Je kan worden gevraagd om je werk te presenteren aan klanten, belanghebbenden en ook aan vakgenoten op nationale en internationale fora.
 • Je zet de opgedane kennis om in praktische tools en methoden die toepasbaar zijn in onderzoeksprojecten en consultancy voor overheden.

Voorbeelden van projecten:

 • In het project PATTERN ontwikkelen we een interactief online platform voor de economische beoordeling van klimaatmitigatie en milieubeleidsmaatregelen voor beleidsmakers, besluitvormers en het publiek. Om dit doel te bereiken, zal het project een operationele geïntegreerde economische beoordelingsbenadering ontwikkelen, richtlijnen verstrekken, een effectief participatieproces en een Europese praktijkgemeenschap voor klimaat- en milieubeleidsvorming opbouwen, en een One-Stop-Shop creëren waar alle beleidsmakers en besluitvormers gemakkelijk toegang hebben tot de projectresultaten.
 • In het European Topic Centre for Climate Change Mitigation van het Europees Milieuagentschap zijn we verantwoordelijk voor het algemene projectbeheer en dragen we bij aan verschillende specifieke taken. In één taak kwantificeren we hoe de toename van hernieuwbare energiebronnen bijdraagt tot de wijziging van de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen. Deze kwantificering wordt uitgevoerd op basis van statistieken van Eurostat en andere statistische bronnen. De resultaten worden jaarlijks gepubliceerd in een online web-rapport op de EMA-website.

Meer info: https://jobs.vito.be/l/nl/o/rd-energy-and-climate-policy-evaluation?sou…

Profiel

 • Ruime ervaring met economische analyse en beoordeling, effectbeoordeling, evaluatie en/of kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen.
 • Je hebt ervaring met Microsoft (Excel, Access, VBA) en programmeertalen voor statistische berekeningen en visualisatie, zoals R en Python.
 • Je hebt een goed begrip van het Europese beleidsvormingsproces in de context van de EU Energie-unie (hernieuwbare energie en energie-efficiëntie), de Green Deal en de internationale klimaatonderhandelingen. Ervaring met het werken aan opdrachten voor de Europese Commissie is van toegevoegde waarde.
 • Een doctoraat in economische wetenschappen, wiskunde, statistiek of aanverwante gebieden, of minstens drie jaar onderzoekservaring op het gebied van 'environmental economics' of soortgelijke onderwerpen.
 • Sterke onderzoeksvaardigheden en sterke methodologische vaardigheden.
 • Onze werktaal is Engels. Kennis van het Nederlands is een groot voordeel.

Klaar samen met ons het energie- en klimaatbeleid te evalueren? Ben je gemotiveerd om je vaardigheden op het gebied van statistiek en dataverwerking verder te ontwikkelen? Zou je jezelf omschrijven als iemand met oog voor detail? Aarzel dan niet en grijp je kans!


Aanbod

 • Je creëert impact door je zoektocht naar innovatieve oplossingen voor de uitdagingen van vandaag.
 • Je wordt ondersteund door behulpzame collega's die graag hun expertise in het vakgebied delen. Innovatie is onze troef, daarom is het vanzelfsprekend dat we onze medewerkers de kans geven om ook bijkomende opleidingen te volgen en up-to-date te blijven in hun vakgebied.
 • Je maakt deel uit van een organisatie waar we integriteit aan de dag leggen en altijd streven naar wederzijds voordeel in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.
 • VITO/EnergyVille is een internationale organisatie: 40 verschillende nationaliteiten werken bij ons. Verder maak je deel uit  van een organisatie met een internationale reputatie, die bekend staat om haar geavanceerd technologisch onderzoek en wetenschappelijke consultancy
 • We werken 'activity based': onze activiteiten bepalen onze werkplek. Gemiddeld vergaderen we 2 keer per week in ons kantoor in Genk. De andere dagen werk je van thuis uit, in Genk of vanop afstand in één van onze satellietkantoren (bijvoorbeeld Antwerpen-Berchem).
 • Jouw work-life balance vinden we bij VITO van het allergrootste belang. We staan te allen tijde open om je behoeften te bespreken en we hebben een flexibele aanpak om oplossingen te vinden.

Locatie

EnergyVille