Functie

PhD student Techno-Economic Analysis of the development of innovative solar cells

Bedrijfsgegevens

De onderzoeksgroep Milieueconomie focust zich op duurzaamheidsanalyses van clean technologies en de economische waardering van ecosysteemdiensten, en is een zichtbare bron van robuust wetenschappelijk onderbouwd advies in deze domeinen. Meer info over onze onderzoeksgroep, projecten, en publicaties kan u hier terugvinden.
Deze vacature is het gevolg van de goedkeuring van het H2020 RIA project “PERCISTAND”. Dit interdisciplinair onderzoeksproject beoogt de ontwikkeling en valorisatie van nieuwe materialen en processen voor de productie van hoog efficiënte, stabiele dunne film tandem zonnecellen bestaande uit perovskiet en CIS aan lage kost en milieu-impact. De hieraan verbonden doctoraatspositie maakt bijgevolg onderdeel uit van een sterk internationaal onderzoeksnetwerk en zal gezamenlijk worden uitgevoerd met de projectpartners: IMEC, ZSW, KIT, EMPA, TNO, CNRS, VITO, Solaronix, Nice solar, ANU, NREL. De nauwste samenwerking zal worden aangegaan met KIT (energy yield modelling) en VITO (life cycle analysis).

Beschrijving

De gekozen kandidaat zal voornamelijk instaan voor de uitvoering en rapportering over de techno-economische analyse (TEA) van de ontwikkeling van perovskiet CIS tandem dunne film zonnecellen en modules. Dit met als doel diens competitiviteit ten opzichte van bestaande alternatieven te beoordelen en te stimuleren en zodoende bij te dragen aan de technologie-ontwikkeling. Van de kandidaat wordt hierbij verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het verfijnen van het bestaande methodologisch kader rond TEA en diens toepassing op fotovoltaïsche technologieën.
Belangrijke doelstellingen naast het opleveren van de projectdoelstellingen zijn de realisatie van publicaties in internationaal erkende toptijdschriften en de uitbreiding van het bestaande onderzoeksnetwerk bijvoorbeeld aan de hand van presentaties op internationale wetenschappelijke conferenties.

Profiel

  • Je bent in het bezit van een diploma van master handelsingenieur, master in de ingenieurswetenschappen, master in de wetenschappen of gelijkwaardig of u behaalt dit diploma voor einde september 2019.
  • Ervaring met life cycle costing, life cycle analysis, life cycle sustainability analysis, techno-economische analyse, en de berekening van de LCOE is een plus.
  • Ervaring met energy yield modelling is een plus.
  • Je kan in dienst treden op 01/01/2020.
  • Je beheersing van 1 van de doceertalen (Nederlands of Engels) uitstekend (minimum C1-niveau).
  • Je kan uitstekende studieresultaten voorleggen.
  • Je kan ervaring aantonen met dataverzameling, kwantitatieve onderzoeksmethodes en bijhorende software.
  • Je bent geïnteresseerd in of gepassioneerd door economisch onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
  • Je bent communicatief sterk en werkt goed samen in team.
  • Ervaring met de uitvoering van multi-disciplinair(e) (onderzoeks)projecten is een plus.

Je wordt aangesteld en verloond als doctoraatsbursaal.
Universiteit Hasselt biedt een voltijdse aanstelling aan in het statuut van doctoraatsbursaal voor een periode van 2 jaar, eenmaal hernieuwbaar met 2 jaar na positieve evaluatie.

Solliciteren tot