Functie

PHD ENERGY TRANSITION MODELS

Bedrijfsgegevens

Binnen het Instituut voor Materiaalonderzoek (imo-imomec) zoeken we naar een uitstekende doctoraatsstudent om te werken in het kader van een multidisciplinair nationaal project EPOC. De hoofdtaak van dit uitdagende project omvat de ontwikkeling en implementatie van energietransitiemodellen op nationaal niveau over een tijdshorizon van 2030-2050. Het projectconsortium bestaat uit 14 toonaangevende onderzoeksinstituten die zich allen in België bevinden.

Beschrijving

In de eerste fase van het project worden de nodige inputparameters voor energietransitiemodellen verzameld en onderzocht door de partners. De modelontwikkeling in de tweede fase concentreert zich op energieplanning op de lange termijn, waarbij een algoritme voor kostenoptimalisatie wordt geïmplementeerd in een systeemmodel. In de laatste fase van het project worden de modellen getest met de inputparameters die tijdens de eerste fase van het project zijn verkregen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een realistische analyse van een kostenefficiënte en duurzame energietoekomst voor België.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in EnergyVille in nauwe samenwerking met imec, KU Leuven en VITO, die partners zijn in dit belangrijke internationale netwerk. EnergyVille is een Europees kenniscentrum dat zich richt op themas zoals duurzame energie en intelligente energiesystemen.

Naast betrokkenheid bij het onderzoek en het genereren van wetenschappelijke output, wordt verwacht dat de doctoraatsstudent actief deelneemt aan de educatieve taken van de vakgroep Fysica.

Profiel

  • Je beschikt over een master fysica of ingenieurswetenschappen (fysica, materialen, elektronica) (of gelijkwaardig)
    Laatstejaarsstudenten worden eveneens aangemoedigd om zich kandidaat te stellen.
  • Je kan achtergrond / ervaring in ten minste twee van de volgende theoretische disciplines aantonen: Labview en / of Python-programmering, hernieuwbare energie, elektronica, energienetwerken,
  • Je hebt een probleemoplossende houding en een sterk verlangen om op de hoogte te blijven van de recente ontwikkelingen.
  • Je bent in staat om zelfstandig te werken en staat te popelen om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
  • Je hebt de nodige kwaliteiten om te functioneren binnen een internationaal team. Zeer goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Engels zijn vereist en internationale ervaring (Erasmus, stage in het buitenland) is een troef.
  • Je bent gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de didactische taken van de vakgroep fysica en je bent in staat het enthousiasme van studenten te wekken
  • Je hebt een basisachtergrond of interesse in hernieuwbare energie.
  • Je beschikt over uitstekende computervaardigheden en kunt gegevens correct beheren, wetenschappelijke resultaten presenteren inclusief uitstekende rapportagevaardigheden aantonen. Een eerste wetenschappelijke publicatie is een troef.

Je wordt aangesteld en verloond als doctoraatsbursaal.
Doctoraatsbeurs voor 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar na een positieve tussentijdse evaluatie.

Selectieprocedure

Je kan enkel online solliciteren en dit tot en met 07 november 2018.
Voorselectie op CV. Interview voor de geselecteerde kandidaten.
Er wordt van je verwacht dat je een kort onderzoeksvoorstel (1 tot 2 pagina's) toevoegt op basis van de functie-inhoud bij 'Bijkomende relevante documenten' . Houd er rekening mee dat aanvragen zonder onderzoeksvoorstel niet worden overwogen voor verdere selectie.Meer weten over werken aan de UHasselt? Kijk op www.uhasselt.be/jobs voor onder meer onze personeelsvoordelen.

Meer informatie

Prof. dr. Ward DE CEUNINCK, +32-11-268872, ward.deceuninck@uhasselt.be
Prof. dr. ir. Michael DAENEN, +32-11-268887, michael.daenen@uhasselt.be
Prof. dr. Ken HAENEN, +32-11-268875, ken.haenen@uhasselt.be

Locatie

Genk

Jobtype

PhD
Solliciteren tot