Beschrijving

Aan het departement Elektrotechniek (ESAT) van KU Leuven is een voltijdse academische onderzoekspositie vacant in de onderzoeksgroep ELECTA. Deze positie maakt gebruik van middelen die ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse Overheid via het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOFZAP).

We zoeken gemotiveerde en internationaal georiënteerde kandidaten met een excellent onderzoeksdossier en met onderwijscompetentie in het domein van intelligente elektrische netten. De aanstelling is voorzien op 1 oktober 2021. Aanvragen zullen parallel en onafhankelijk van elkaar geëvalueerd worden door 1) de Onderzoeksraad van KU Leuven in een competitieve procedure over alle onderzoeksdomeinen heen en 2) de facultaire beoordelingscommissie. Gedurende de eerste 10 jaar zullen de onderwijsverplichtingen als onderzoeksprofessor beperkt zijn. Na deze periode wordt de positie omgezet naar een reguliere academische positie.

De digitalisering ontgaat de energiesector niet: meetsystemen, communicatienetwerken en dataopslag worden geïntegreerd op transmissie- en distributienetniveau, en datastromen evenaren de vermogenstromen qua belang. Tegelijkertijd worden beslissingen steeds dichter tegen de limieten genomen, waardoor de karakterisering van onzekerheid steeds belangrijker wordt. Om de uitdagingen rond de energietransitie aan te gaan is het daarom noodzakelijk dat de uitbating van elektrische netten steeds meer data-gedreven wordt. Het doorrekenen van heel wat parallelle wat-als-scenario’s in reële tijd biedt uitgebreide mogelijkheden voor beslissingsondersteuning bij de netuitbating, waardoor deze efficiënter wordt, ook wanneer steeds meer invertorgekoppelde hernieuwbare bronnen en stuurbare lasten aan het net gekoppeld zijn, en wanneer SCADA/EMS-systemen naast lokale regel- en stuursystemen werken. Hierbij is het tevens belangrijk om het gedrag van netbeveiligingen, intelligente bronnen of andere toestellen in een emulatieomgeving (gekoppeld aan een real-time simulator) te valideren vooraleer ze aan het net te koppelen. Deze (power-)hardware-in-the-loop-aanpak vormt een complementaire uitdaging. Van de aangestelde kandidaat wordt verwacht dat zij/hij initiatieven zal nemen om dergelijk onderzoek richting te geven en te sturen.
Het onderzoeksdomein van de onderzoeksgroep ELECTA omvat het brede spectrum van elektrische- energiesystemen. De ontwikkeling van een toekomstgericht intelligent elektriciteitsnet is hierbij een kernfocus. ELECTA is mede-oprichter van het kenniscentrum EnergyVille rond duurzame energiesystemen, en van het KU Leuven ‘Energie-Instituut’. ELECTA kreeg de 'excellent'-beoordeling na de laatste onderzoeksvisitatie. ELECTA bezit een performante onderzoeksinfrastructuur voor beslissingsondersteuning en power-hardware-in-the-loop, een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk zowel in de academische wereld als in de bedrijfswereld, een stabiel aanbod van talentvolle doctoraatsstudenten en een ondersteunende werkomgeving.

Profiel

 • Je hebt een doctoraat in de ingenieurswetenschappen, in een richting met een sterke affiniteit met het onderzoeksdomein. Indien je recent gepromoveerd bent, is het van belang om je onderzoeks- en groeipotentieel met academische referenties te onderbouwen. Ten minste drie jaar postdoctorale ervaring gewenst.
 • Je beschikt over een uitstekend onderzoeksdossier in het vakgebied en een onbetwistbare onderzoeksintegriteit.
 • De kwaliteit van je onderzoek blijkt uit publicaties in toonaangevende internationale tijdschriften of topconferenties in het domein.
 • Internationale onderzoekservaring is een belangrijk pluspunt.
 • Je hebt aantoonbare kwaliteiten voor het academisch onderwijs. Onderwijservaring is een pluspunt.
 • Je beschikt over organisatorische vaardigheden en je bent collegiaal ingesteld. Je bezit ook leidinggevende capaciteiten in een universitaire context.
 • Je gesproken en geschreven Engels is excellent. De bestuurstaal aan KU Leuven is het Nederlands. Als je bij aanwerving geen of onvoldoende Nederlands kent, voorziet KU Leuven in een opleidingsaanbod dat je moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer je in het Nederlands of het Engels doceert, wordt je de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands respectievelijk het Engels te verwerven.
 • Wij bieden een voltijdse tewerkstelling in een intellectueel uitdagende omgeving. KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau.
 • Afhankelijk van je kwalificaties en academische ervaring word je aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: Docent, Hoofddocent of (Gewoon) Hoogleraar. Junior kandidaten worden in principe aangesteld als docent tenuretrack. In geval van positieve beoordeling na 5 jaar, geeft de tenure track aanleiding tot een benoeming als Hoofddocent.
 • Je werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam, alsook in EnergyVille, Genk, waar de labo’s gelegen zijn..
 • KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching,...
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een  startfinanciering van 100 000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere onderzoeksfinanciering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.

Regime

Voltijds