Beschrijving

De decarbonisatie van ons energiesysteem vereist drastische veranderingen en innovatieve oplossingen aan zowel vraag- als aanbodzijde. Om deze uitdagingen en bijhorende opportuniteiten aan te gaan, wordt een permanente positie aan KU Leuven voorzien voor een innovatiemanager die een nieuw programma binnen KU Leuven zal beheren rond innovatie en valorisatie van energiesysteemintegratie voor koolstofarme energiediensten (REINFORCE). Deze functie wordt ondersteund door een consortium van twee onderzoeksgroepen van het KU Leuven Departement Werktuigkunde, respectievelijk geleid door prof. Lieve Helsen en prof. Erik Delarue. Beide teams zijn ook actief in EnergyVille. De teams hebben een sterke wetenschappelijke achtergrond in ontwerp/planning en controle/werking van energiesystemen, met een specifieke focus op thermomechanische energieconversie en –opslag. Dit omvat generatieplanning, flexibiliteit geboden door warmtesystemen, warmtegrids, optimalisatie van warmtemanagement in gebouwen en industrie, marktmodellering, etc. De expertise omvat modelontwikkeling en optimale systeemontwikkeling en –controle.
Het doel van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) aan KU Leuven is om de transfer van kennis en innovaties vanuit strategisch basisonderzoek naar de markt te versnellen. Een team van meer dan 40 innovatiemanagers, ingebed in onderzoeksgroepen doorheen de universiteit en het universitair ziekenhuis, realiseren dit door het opzetten van wederzijds voordelige, collaboratieve relaties met een breed gamma aan externe partners in de industrie, academische wereld, alsook nationale en regionale publiek-private organisaties.
Je beheert de innovatie/exploitatie van de valorisatie- en IP-portfolio en van nieuwe ontwikkelingen in het REINFORCE programma. Daarnaast maak je de tools en expertise van REINFORCE kenbaar aan de industrie/samenleving, en creëer je een programma waarin zowel de industrie als de onderzoeksgroepen versterkt worden. Tot slot ben je verantwoordelijk voor het scouten en verwerven van Europese, nationale en regionale projecten met een hoge economische/maatschappelijke finaliteit.
Je verantwoordelijkheden omvatten: 
 • Beheren van de valorisatie- en IP-portfolio van het REINFORCE programma;
 • Ondersteunen van het valorisatietraject van onderzoeksresultaten naar industriële/maatschappelijke realiteit. Dit omvat bv. actieve betrokkenheid bij het schrijven en vormgeven van patenten en licenties, ondersteuning van spin-off creatie,… in samenspraak met het KU Leuven Technology Transfer Office;
 • Ondersteunen van de individuele onderzoekers en teams binnen het REINFORCE programma bij het identificeren van de meest geschikte valorisatiestrategie voor toegepaste onderzoeksresultaten, vertrekkende vanuit een diepe kennis van de expertise en sterktes van het REINFORCE consortium;
 • Identificeren van nieuwe opportuniteiten voor onderzoekssamenwerkingen en financieringsaanvragen;
 • Deelnemen aan het opzetten van, en samenwerken binnen Europese/nationale/regionale consortia;
 • Beheren van nieuwe en lopende onderzoeksprojecten met een duidelijke valorisatiefocus (wetenschappelijk, financieel, follow-up & rapportering), zoals bilaterale, VLAIO, flux50, KU Leuven C3, EU Green Deal, en EU Horizon Europe projecten en beurzen, ook in samenwerking met EnergyVille;
 • Promoten van het onderzoeks- en valorisatieprogramma op conferenties, netwerkevents en bedrijfsbezoeken, alsook het verder ontwikkelen van de REINFORCE online aanwezigheid (website, PR, sociale netwerken) om impact te creëren door duurzame bedrijfsactiviteiten.
 • De innovatiemanager wordt volledig geïntegreerd in beide onderzoeksgroepen van het programma, en coördineert de valorisatie door regelmatige vergaderingen met de PI’s van beide onderzoeksgroepen.

Profiel

 • PhD of minimum 5 jaar onderzoekservaring in ingenieurswetenschappen en ervaring in strategisch onderzoeksmanagement;
 • Achtergrond in thermo-mechanische energieconversie, energiesystemen en -markten, en appreciatie voor multidisciplinariteit; 
 • Een ondernemende ingesteldheid met een eerste ervaring in business development en valorisatie;
 • Bekend met Europese en nationale/regionale financieringskanalen voor toegepast onderzoek;
 • Ervaring met (aanvragen van), onder meer, Europese projecten, regionale projecten met industriële betrokkenheid, bilaterale samenwerkingsprojecten, etc.;
 • Sterke communicatie- en onderhandelingsvaardigheden, inclusief internationaal en intercultureel;
 • Vlot in het Engels, zowel gesproken als geschreven;
 • Samenwerkingsmentaliteit (vriendelijk, flexibel en toegankelijk) en een toegewijde teamspeler;
 • Creatief, goed georganiseerd en met een enthousiaste can-do mentaliteit;
 • Gretig naar persoonlijke ontwikkeling;
 • Uitstekende schrijfvaardigheden (in het kader van financieringsaanvragen);
 • Je werkt in Leuven en Genk, maar zal regelmatig bedrijfsbezoeken uitvoeren en wereldwijd deelnemen aan conferenties/workshops en andere evenementen. 
Een dynamische en uitdagende job, gefocust op continue innovatie en ontwikkeling in een transdisciplinaire en internationale context. We bieden een permanente positie als innovatiemanager van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) aan KU Leuven, een wereldvermaarde universiteit.

Locatie

Leuven

Regime

Voltijds