Functie

INNOVATION MANAGER ELECTRICAL CONVERSION TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS

Beschrijving

Het onderzoek van ESAT - ELECTA focust op de transitie van onze energiesystemen waarbinnen hernieuwbare energie en flexibilliteit centraal staan. Dit onderzoek is deel van de EnergyVille samenwerking in het Thor Park in Genk en bijkomende onderzoeksinstallaties op de KU Leuven campus in Leuven en Gent. EnergyVille is een samenwerking tussen de Vlaamse onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt in het domein van duurzame energie en intelligente energiesystemen. Onze onderzoekers verstrekken expertise aan industrie en publieke autoriteiten over energie-efficiënte gebouwen en intelligente netwerken voor een duurzame stedelijke omgeving. Dit omvat bijvoorbeeld smart grids en geavanceerde warmte- en koudenetten. Zie http://www.energyville.be

We zoeken een innovatiemanager om de valorisatiestrategie in het domein van elektrische-conversietechnologieën, een kernelement van de huidige en toekomstige transitie naar een duurzaam energiesysteem, te initiëren, ontwikkelen en ondersteunen. De innovatiemanager zal opportuniteiten voor bilaterale projecten en onderzoeksplatformen, technologietransfer en mogelijk spin-off bedrijven identificeren, en in samenwerking met KU Leuven Research and Development licenties, patenten of andere vormen van valorisatie definiëren.

Het doel van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) aan KU Leuven is om de transfer van kennis en innovaties vanuit strategisch basisonderzoek naar de markt te versnellen. Een team van meer dan 40 innovatiemanagers, ingebed in onderzoeksgroepen doorheen de universiteit en het universitair ziekenhuis, realiseren dit door het opzetten van wederzijds voordelige, collaboratieve relaties met een breed gamma aan externe partners in de industrie, academische wereld, alsook nationale en regionale publiek-private organisaties.
- Je identificeert financieringsopportuniteiten in de nationale en internationale industrie en bij publieke financieringsinstanties, en ontwikkelt nieuwe projectvoorstellen (opzetten consortium, projectinhoud, projectstructuur, schrijven voorstel, budgetplanning,…) in het domein van vermogenselectronica-gebaseerde conversie-architecturen waaronder (niet exhaustief) hernieuwbare energiesystemen gebaseerd op fotovoltaïsche systemen en opslag.
- Je (co)managet lopende onderzoeksprojecten met een valorisatiefocus (tijdige oplevering, kwaliteitscontrole, budgetmanagement, communicatie met partners,…) in dit domein.
- Je ondersteunt het valorisatietraject van onderzoeksresultaten tot industriële/maatschappelijke realiteit. Dit omvat bijvoorbeeld actieve betrokkenheid bij het schrijven en vormgeven van patenten en licenties of ondersteuning bij spin-off creatie, in samenwerking met het KU Leuven Technology Transfer Office.
- Je (co)managet en ontwikkelt de KU Leuven testinfrastructuur en pilootinstallaties zoals PV testdak- en vermogenselectronica-convertortesting setups in Genk (EnergyVille gebouwen) en Gent.
- Je assisteert bij het begeleiden van onderzoekers naar de meest geschikte valorisatietrajecten.
- Je ontwikkelt en monitort de EnergyVille valorisatieroadmaps in de betrokken domeinen.
- Je promoot het onderzoek en valorisatieprogramma op conferenties, netwerkmeetings en bedrijfsbezoeken, en ontwikkelt de online aanwezigheid verder.

Profiel

- Je hebt een PhD of minimum 5 jaar onderzoekservaring in elektrotechnische-ingenieurswetenschappen, bij voorkeur in het domein van vermogenselectronica;
- Je hebt een algemeen begrip van een of meerdere onderwerpen in het kader van elektrische-conversietechnologieën voor duurzame energiesystemen;
- Je hebt ervaring met R&D-project- en bij voorkeur R&D-programma-management;
- Je hebt ervaring met valorisatietrajecten van R&D-resultaten en/of business development;
- Je bent oplossingsgericht, proactief, hebt een open geest en een ondernemende ingesteldheid;
- Je hebt sterke communicatievaardigheden, ook internationaal en intercultureel, alsook in digitale media;
- Je hebt een netwerk in de elektrische energie-industrie, of bent enthousiast om een netwerk te ontwikkelen;
- Je bent vlot in geschreven en gesproken Engels. Kennis van het Nederlands is een meerwaarde;
- Je bent bereid om indien nodig Europees en wereldwijd te reizen.
- Een dynamische en uitdagende job, gefocust op continue innovatie en ontwikkeling in een transdisciplinaire en internationale context. We bieden een permanente positie als innovatiemanager van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) aan KU Leuven, een wereldvermaarde universiteit.
- De mogelijkheid om deel te nemen aan het op internationaal niveau promoten van Vlaanderen als een actieve kennisregio, en bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.
- Een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.

Locatie

Leuven

Regime

Voltijds