Flexibiliteit in de energietransitie

← Terug naar overzicht

We maken momenteel een energietransitie door die de manier waarop we energie produceren en verbruiken drastisch verandert. Zo is ons elektriciteitsnet van oudsher ontworpen voor top-down distributie, waarbij elektriciteit wordt opgewekt in grote centrales en getransporteerd naar de eindverbruiker. Dankzij de opkomst van PV-panelen, windturbines en kleinere WKK’s kunnen eindverbruikers hun eigen elektriciteit opwekken en in het net injecteren. Ook thermische
netten hebben hun weg gevonden naar het energiesysteem met duurzame verwarming en koeling in gebouwen. Zowel voor elektrische als thermische energie moeten vraag en opwekking te allen tijde in evenwicht zijn. Om het netbeheer te verbeteren en maximaal gebruik te maken van duurzame energiebronnen, is flexibiliteit een essentiële sleutel op alle niveaus van het energiesysteem.

Flexibiliteit in lokale energiegemeenschappen

Thor ParkOm optimaal gebruik te maken van de beschikbare energie staan lokale opwekking, distributie en consumptie centraal. Naast de zelf-consumptie door de eindgebruiker, spelen lokale energiegemeenschappen een cruciale rol bij het bereiken van klimaatdoelstellingen. In lokale energiegemeenschappen gebeurt optimalisatie niet alleen op gebouwniveau, maar ook op gemeenschaps-, wijk- of zelfs stadsniveau. Dankzij lokale coördinatie kunnen overschotten van zowel thermische als
elektrische energie van de ene consument worden gebruikt door een andere consument.

Flex Trading, waarbij verbruiksplannen op gebouwniveau en flexibiliteitsinformatie automatisch en proactief worden gedeeld om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, is dan de volgende logische stap na vraagsturing op systeemniveau.

 

Flexibiliteit als een commodity 

Waar het traditionele energiesysteem top-down is ontworpen, staan prosumenten nu centraal, wat nieuwe diensten en marktmodellen vereist. Dankzij IoT wordt het mogelijk om Energy-as-a-Service-oplossingen toe te staan in een multi-energiesysteem. In een multi-energiesysteem werken verschillende energievectoren (zoals elektriciteit, gas, warmte, koude, ...) samen. Energy-as-a-Service maakt het mogelijk om automatisch de meest duurzame energiebron te vinden op basis van beschikbaarheid, vraag en kosten.

Data spelen een belangrijke rol in het energiesysteem van de toekomst. De interoperabiliteit en privacy van deze gegevens spelen dan ook een cruciale rol in de marktintroductie van nieuwe servicemodellen. Beiden worden daarom ook onderzocht bij EnergyVille.

Flexibility as a commodity

 

Flexibiliteit op gebouwniveau

Flexibility houseOm de klimaatimpact van gebouwen drastisch te verminderen, zijn inspanningen om slimmer te verbruiken net zo belangrijk als inspanningen om het verbruik te verminderen. Door het gebruik van hernieuwbare bronnen staat de consument steeds meer centraal in het elektriciteitssysteem. Een prosument, die eigenaar is van zonnepanelen, moet als eerste zijn zelf opgewekte elektriciteit verbruiken. Ook kan het optimaliseren van het thermische energieverbruik op gebouwniveau (bijvoorbeeld door middel van MPC) zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing. Lokaal geproduceerde elektriciteit onmiddellijk verbruiken en
het verbruik van thermische energie optimaliseren zijn namelijk de goedkoopste
en gemakkelijkste manieren om ons elektriciteitssysteem koolstofarm te maken. EnergyVille ontwikkelt daarom verschillende oplossingen voor slim gebouwbeheer met flexibel energieverbruik Flexibiliteit zonder verlies van comfort.
 


Projects die het volgen waard zijn

 

 

Ambience  Excess  fhp  Interconnect RES4BUILD  ROLECS  Snippet  Privateflex   Magnitude  COORDINET

 

Ook het lezen waard

Expert Talk effect COVID19 on electricity grid  Expert talk ambience  Expert talk market operation  Expert Talk High penetration wind and sun   Expert talk battery storage in the energy transition  Expert Talk modalities energy transition

Thomas Polfliet

Contact

Thomas Polfliet

Business Developer Flexibility, Grid- & Market design at EnergyVille/VITO
geert deconinck

Contact

Geert Deconinck

Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven
Chris Caerts

Contact

Chris Caerts

Project Manager Energy Technology at EnergyVille/VITO