In februari en maart 2021 organiseerde EnergyVille een reeks expertdebatten, de Energy Encounters, over verschillende energieonderwerpen: onshore wind, PV, offshore wind en gas. Het werd een succesvolle reeks die leidde tot boeiende discussies. De samenvattingen van deze reeks Energy Encounters kan u hier terugvinden. 

Graag breien we hier een vervolg aan met een nieuwe serie debatten, deze keer over een reeks belangrijke onderwerpen die tijdens de vorige sessies niet aan bod kwamen: de bebouwde omgeving en renovatie, slimme steden en districten, mobiliteit, industriële decarbonisatie en warmte. Tijdens deze debatten komen opnieuw specialisten aan bod die een cruciale rol spelen in de realisatie van deze omwenteling. We brengen verschillende partijen samen, die hun doelstellingen en uitdagingen op tafel leggen, zodat we samen naar constructieve oplossingen kunnen zoeken.


Wanneer
-

Waar

België

Energy Encounters

Programma

Moderator: Luc Pauwels, VRT

 • 15.00u: Welkom
 • 15.05u: Setting the scene, Johan Van Bael en Pieter Vingerhoets, EnergyVille/VITO
 • 15.15u: Panelpresentatie, Jo Neyens, ODE
 • 15.30u: Korte presentaties door panelleden
 • 15.45u: Paneldiscussie
  • Moderator: Luc Pauwels, journalist bij VRT
  • Joris Soens, Fluvius
  • Roel Vandenbulcke, Hysopt NV
  • Tom Prinzie, Van Marcke Engineering
  • Jo Neyens, ODE
  • Patrick Bas, Johnson & Johnson
  • Bart Allaert, Veolia
  • Luc De Smet, DAIKIN
 • 16:35u: Conclusies

Praktische informatie

Deelnemers kunnen een livestream volgen en een live Q&A zorgt ervoor dat men van op afstand kan deelnemen aan de discussie. De voertaal voor de sessies is Engels.

Meer info over de andere sessies is hier beschikbaar.

Livestream gemist?

Ondersteund door

industrie partnerschap

eneco_logoENGIE Energy Encounters       Luminus