Status

Closed project

Period

-

Our apologies, there is no translation of this page available.

Door aanpassingen zowel op energetisch vlak als op vlak van leefbaarheid van de woning samen uit te voeren tijdens het mutatiemoment tussen twee huurders, kunnen belangrijke besparingen gerealiseerd worden in tijd en geld. Mutatie+ zal een stappenplan uitwerken waarin ook latere aanpassingen inzake energie en levenslang wonen voorbereid worden. Het technisch concept is opgebouwd uit geïndustrialiseerde 3D-modules, die innovatieve koppelingen tussen technologie, bouwdelen en installaties bevatten. De modules zijn uitwisselbaar en zorgen voor in de tijd aanpasbare woningen in functie van de wensen van de bewoner.

Doelstellingen

Mutatie+ heeft als doel te onderzoeken hoe een individuele woning, gebouwd vóór 1995, levensloopbestendig kan gerenoveerd worden tot een BEN-woning (Bijna EnergieNeutraal), waarbij tegelijkertijd belangrijke andere ingrepen worden uitgevoerd, zoals bv. een badkamer- of keukenrenovatie. Hierbij is er prioritaire aandacht voor de verbetering van de isolatie, gecombineerd met aanpassingen die levenslang wonen mogelijk maken. De modulaire en gelijktijdige energie en comfortverbeteringen zorgen voor een kostenreductie van minimaal 30%. Deze woningen zullen langer en beter afgestemd zijn op de verschillende woonbehoeften i.f.v. de verschillende levensfases en de gezondheidstoestand van de bewoners (aanpassen van de woning voor een persoon met een handicap, kangoeroewonen, inzetten van domotica voor extra service …).

Resultaten en Publicaties

De woningen die Mutatie+ zal renoveren zijn gelegen in Genk, meer bepaald in de wijken Vlakveld en Zwartberg. Ze zijn gebouwd rond 1950 en worden ter beschikking gesteld door een sociale huisvestingsmaatschappij. Momenteel worden de eerste concepten uitgewerkt en zijn de voorbereidingen aan de eerste renovatie begonnen.

Op het einde van het project wordt Mutatie+ eveneens uitgerold naar de Vlaamse particuliere renovatiemarkt én wordt toepassing binnen de nieuwbouw onderzocht.

Het project Mutatie+ is complementair aan, en werkt nauw samen met de andere Limburgse projecten EcoRen en Werfgoed.

Dirk Saelens

Contact

Dirk Saelens

Professor Building Physics at EnergyVille/KU Leuven