Duurzaamheid in de bebouwde omgeving

← Terug naar overzicht

De bebouwde omgeving maakt een transitie door naar een duurzamere toekomst met grote ecologische, financiële en sociale veranderingen. Binnen EnergyVille werken we aan oplossingen om de energieprestaties en de milieu-impact van gebouwen en wijken te optimaliseren vanaf ontwerp en constructie tot hun operationele gebruik. De onderzoeksprioriteiten vallen binnen twee gebieden: de ontwikkeling van innovatieve bouwmaterialen en beslissingsondersteunende algoritmen voor een optimale planning en ontwerp van gebouwen en wijken.

 

Innovatieve energietechnologieën voor gebouwen: 2019 als sleuteljaar met aankomende wetgeving in de Europese batterij-industrie


Lithium Ion BatteryGezien batterijen een essentiële technologie zijn in de energietransitie, is het van cruciaal belang om samen met de industrie hun milieu-impact te reguleren en te verbeteren. EnergyVille is daarom betrokken bij verschillende studies waarin de duurzaamheid van batterijen door middel van Life Cycle Assessment (LCA) en Life Cycle Costing (LCC) wordt beoordeeld.

EnergyVille coördineerde de uitvoering van twee studies over het ecologisch ontwerp en de energie-labeling van batterijen voor de Europese Commissie. De voorbereidende studie legde de basis voor Europese regels en minimumvereisten voor energie- en milieuprestaties van batterijen. In deze studie werd de Methodology for Ecodesign and Energy-related Products (MEErP) gebruikt om Li-ion-batterijtoepassingen te analyseren, waaronder elektrische voertuigen en energieopslagsystemen. De vervolgstudie maakte gebruik van de Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR), een door de Europese Commissie ontwikkelde methode voor batterijtypen zoals natrium-ion en natriumnikkelchloride. Uit de voorbereidende studie bleek, als een van de belangrijkste bevindingen, dat voor Li-ionbatterijen de productie van actief materiaal voor de kathode de grootste milieu-impact had op alle impactcategorieën over de hele levenscyclus. Wat ook opviel was de hogere Levelised Cost of Energy (LCOE), een maateenheid voor de levenslange kosten per levenslange energieproductie, in batterijgedreven personenauto’s versus batterijgedreven vrachtwagens. De vervolgstudies demonstreerden het gebruik van de PEFCR en gaven advies over de uitdagingen en mogelijkheden voor de bredere toepassing ervan voor nieuwe, opkomende batterijtypes.

Simulatieplatform voor energieprestaties van gebouwen en districten uitgebreid en getest in verschillende casestudies

Flexibel simulatieplatform voor beoordeling van energieprestaties in gebouwen en wijke

EnergyVille heeft een uitgebreid simulatieplatform ontwikkeld om energieprestaties van gebouwen en wijken te beoordelen, bestaande uit meerdere toolchains, algoritmen en unieke gegevensbronnen. Dit platform omvat meerdere schaalniveaus (variërend van individuele technische bouwsystemen over gebouwen en wijken tot aansluiting op de bredere energienetten) en meerdere prestatie-indicatoren (energie, comfort, economisch en ecologisch). Door het modulaire karakter kan het simulatieplatform flexibel worden aangepast aan de behoeften van specifieke klanten en applicaties. Een van de belangrijkste gegevensbanken binnen het simulatieplatform is een datapool die de beschikbare gegevens over het Vlaamse gebouwenbestand samenbrengt, waaronder ruimtelijke indeling, individuele gebouwgeometrie, energieverbruiksprofielen, hernieuwbare energiebronnen en gebouwkenmerken.
 

Urban Energy Pathfinder: tool voor private en publieke besluitvormers

De Urban Energy Pathfinder is een modulaire tool voor energieplanning in wijken en steden. Deze toolkit is ontwikkeld in nauwe interactie met bedrijven die betrokken zijn bij planning, ontwerp en constructie, en met steden en gemeenten om de applicatie aan hun behoeften aan te passen en ervoor te zorgen dat de gebruikersinterface de meest relevante bevindingen opsomt in een duidelijke en gemakkelijk te begrijpen weergave.

Het doel is om besluitvormers zoals projectontwikkelaars, aannemers, ingenieursbureaus en lokale beleidsmakers te ondersteunen bij een optimale energieplanning voor gebouwen en wijken. De Urban Energy Pathfinder beoordeelt de haalbaarheid van technische ingrepen (bijvoorbeeld stadsverwarmingsnetwerken versus gebouwschilverbeteringen) en verkent hun kosten en baten, zowel voor nieuwe ontwerpen als voor renovaties. Krachtige algoritmen voor gegevensverzameling en -verrijking automatiseren het proces en zorgen voor gedetailleerde inzichten. 

City PortalTwee casestudies die de wijken Limburg en Antwerpen en andere typisch Vlaamse wijken onderzoeken 

In 2019 werden de inzichten van vijf jaar onderzoek naar stedelijke energietransities geïntegreerd in ons rapport over "De trade-off tussen energierenovatie van de stedelijke gebouwenvoorraad, lokale duurzame energieproductie en de uitrol van 4G-stadsverwarmingsnetwerken”. In deze uitgebreide studie, die volledig gericht is op de Vlaamse context, werden negen representatieve wijken geanalyseerd. De studie toonde het belang aan van de lokale context bij beslissingen over welke wegen ingeslagen moet worden. De inrichting van de wijk, de beschikbare warmtebronnen en de specifieke warmtevraag beïnvloeden de haalbaarheid van stadsverwarmingsnetten en de optimale ingrepen om de CO2-uitstoot van een wijk te verminderen.

Een andere case study-analyse werd uitgevoerd in samenwerking met lokale actoren voor de regio Wilrijk en Zuid-Antwerpen, waarbij gekeken werd naar de distributie van stadsverwarming.

Building assessment

 


Projecten die het volgen waard zijn

Access    EPOC    SPIDER

Articles worth reading

Expert Talk postCOVID19  Expert talk ambience  Expert talk trade-off district heating renovation  Expert talk demolition or renovation?  Expert Talk New role buildings  Expert Talk EPD

Kris Boonen

Contact

Kris Boonen

Business Developer Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO
Marlies Van Holm

Contact

Marlies Van Holm

Programme Manager Smart Energy & Built Environment at EnergyVille/VITO
Stijn Verbeke

Contact

Stijn Verbeke

Researcher Smart Energy and Built Environment at EnergyVille/VITO