Doctorandus/a PhD student

Name: Johannes Cornelius Goverde

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Promotor: Prof. dr. ir. Johan Driesen

Copromotor: Prof. dr. ir. Jozef Poortmans

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Er is een zeer grote nood aan een duurzame energie voorzien door de enorme risico’s van het broeikast effect. Fotovoltaïsche systemen produceren duurzame elektrische energie. Echter, de elektriciteitsmarkt is zeer kosten gedreven en omdat de opwekking van elektriciteit afhangt van de weersomstandigheden, is gedetailleerde kennis op het gebied van de energie opwekking door fotovoltaïsche systemen nodig om de transitie naar een duurzame energie markt te versnellen.

In dit proefschrift wordt een holistisch energie opbrengst evaluatie methode gepresenteerd. Het optische, thermische en elektrische gedrag van fotovoltaïsche panelen is in de energie opbrengst evaluatie methode geïntegreerd. De evaluatiemethode is gebaseerd op het fysische gedrag van het paneel, nauwkeurig, veelzijdig en snel. Verder is de methode is staat om de energie opbrengst te evalueren zelfs tijdens zeer veranderlijke weersomstandigheden. Bovendien kan de methode gebruikt worden om de energie opbrengst van nieuwe, intelligente fotovoltaïsche panelen te berekenen, dankzij de integratie van het fysische gedrag van de panelen.

De ontwikkelde evaluatie methode is nauwkeuriger dan andere, bestaande methodes en zelfs tijdens zeer fluctuerende weersomstandigheden. Deze nauwkeurigheid wordt voornamelijk bereikt door betere beschrijving van het effect van wind op de zonnecel temperatuur en door de integratie van de thermische toestand van de module. Verschillende binnen en buiten testen zijn uitgevoerd om de evaluatie methode te kalibreren en valideren.

De ontwikkelde methode kan bijdragen aan een verdere reductie van de energie productie prijs. Hierdoor kan de transitie naar een duurzaam, stabiel en continue energievoorziening versneld worden.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

Prof. dr. ir. Johan Driesen (promotor) 
Prof. dr. ir. Jozef Poortmans (copromotor) 
Prof. dr. ir. Yves Willems (voorzitter/chairman) 
De heer Dirk Goossens (secretaris/secretary) 
De heer Christiaan Baert 
Prof. dr. ir. Robert Pierre Mertens 
Prof. dr. Francky Catthoor 
Dr. Detlev Heinemann , Energy Meteorology Unit, Energy and Semiconductor Research Laboratory, Institute of Physics - Oldenburg University