Doctorandus/a PhD student

Name: Juliaan Bossuyt

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Promotor: Prof. dr. Johan Meyers

Copromotor: Prof. dr. Charles Meneveau, John Hopkins University

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Windenergie kan een oplossing bieden voor de toenemende nood aan hernieuwbare energie. Door de dalende kost over de laatste jaren, nemen het aantal en de grootte van windturbineparken snel toe. In het bijzonder voor grote parken, die een lengte kunnen hebben van meer dan tien kilometer, is het belangrijk om de wisselwerking tussen de atmosferische grenslaag en de turbines beter te verstaan. Deze wisselwerking beïnvloedt in belangrijke mate de efficiëntie van zulke grote windturbineparken. Computermodellen kunnen gebruikt worden om deze gedetailleerde stromingsmechanismes te onderzoeken, maar het is van groot belang om na te gaan hoe goed de veronderstelde vereenvoudigingen in deze modellen zijn. Daarvoor zijn er experimentele meetgegevens nodig. In deze studie wordt een windtunnel model ontworpen van een windpark met honderd geïnstrumenteerde statische turbinemodellen. De meetopstelling wordt gebruikt om een grote hoeveelheid meetgegevens beschikbaar te maken voor vijvenzestig verschillende turbine lay-outs. De metingen tonen aan dat een onregelmatige lay-out mogelijkheden biedt om de efficiëntie te verhogen, en worden verder ook gebruikt om de variabiliteit van het totale parkvermogen te bestuderen. Op basis van de bevindingen wordt dan een model opgesteld dat gebruikt kan worden om het frequentiespectrum van het parkvermogen te berekenen op basis van de turbine lay-out en de kenmerken van de atmosferische grenslaag.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

Prof. dr. Johan Meyers (promotor) 
Prof. dr. Charles Meneveau (copromotor) , John Hopkins University 
Prof. dr. ir. Omer Van Der Biest (voorzitter/chairman) 
Prof. dr. ir. Bert Blocken (secretaris/secretary) 
Prof. dr. Maria Rosaria Vetrano
Prof. dr. Jeroen van Beeck , von Karman Institute for Fluid Dynamics 
Prof. dr. Bharathram Ganapathisubramani , University of Southampto