Doctorandus/a PhD student

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

 Prof. dr. ir. Geert Deconinck

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

De vrijmaking van de elektriciteitsmarkt ging gepaard met het
ontwikkelen van marktmechanismen om handel in energie mogelijk te maken
tussen de vele partijen die zich inzetten voor de productie, de
dienstverlening inzake transport, veiligheid en betrouwbaarheid en de
consument. Hoewel elk land zijn eigen unieke marktmechanismen
ontwikkelde ziet men een convergerende trend op basis van de opgedane
ervaringen gedurende de jaren na de liberalisatie van de markt. 

Toch
betekent dit niet dat marktmechanismen vaststaande feiten zijn. Onder
impuls van een steeds maar groter wordende vraag naar elektriciteit,
alsook de ambitieuze Europese doelstellingen om steeds milieubewuster
energie op te wekken wordt het bestaande hoogspanningsnet steeds meer
onder druk gezet, en dit vooral op de kritische lijnen dieeen
elektriciteitsverbinding tussen verschillende landen bewerkstelligen.
Deze technische beperkingen hebben samen met de veranderende
aanbodsverdeling aan productiezijde – waarbij de elektriciteitsopwekking
van al dan niet gedistribueerde hernieuwbare energiebronnen eensteeds
groter aandeel zal uitmaken – hun invloed op de marktdynamiek. Een
evaluatie van het effect van de huidige marktmechanismen binnen deze
context dringt zich op. 

Het onderzoek zal zich vooral toespitsen
op het gebruik van agentgebaseerde technieken. Deze technieken maken
het mogelijk om een complex probleem op te splitsen tot een enorme
hoeveelheid interacties van veel eenvoudiger te interpreteren problemen.
Er zal vooral gefocust worden op de interacties tussen de
gecentraliseerde generatoren onderling op de markt en de interacties
tussen elke generator met de transmissienetbeheerder onderling. In een
later stadium kan het effect van gedistribueerde opwekking op de markt
geïncorporeerd worden in het onderzoek.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  •   Prof. dr. ir. Geert Deconinck (promotor)
  •   Prof. dr. ir. Joseph Vandewalle (voorzitter/chairman)
  •   Prof. dr. Tom Holvoet (secretaris/secretary)
  •   Prof. dr. ir. Ronnie Belmans
  •   De heer Leonardo Meeus
  •   Prof. dr. Poul Erik Morthorst , DTU