Doctorandus/a PhD student

Name: Brecht Beaten

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Lieve Helsen

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Het gebruik van warmtepompen voor ruimteverwarming en de productie van sanitair warm water worden erkend als een manier om de uitstoot van broeikasgassen van gebouwen te verminderen. Wanneer het aandeel van elektriciteitsproductie door hernieuwbare bronnen verhoogt, kan deze reductie verder stijgen. De gelijktijdigheid van ruimteverwarming en de variabiliteit van hernieuwbare bronnen zorgen echter voor periodes met hoge belasting waarin sterk vervuilende elektriciteitscentrales worden aangesproken. Het gebruik van thermische energieopslag om thermische belastingen te verschuiven geeft de mogelijkheid om de nood aan extra generatiecapaciteit en het gebruik van elektriciteitscentrales met grote uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In dit werk wordt de levenscyclusimpact van het gebruik van warmtepompen met warmwateropslagtanks als thermische energieopslag onderzocht.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

Prof. dr. ir. Lieve Helsen (promotor) 
Prof. dr. Adhemar Bultheel (voorzitter/chairman) 
Prof. dr. ir. Dirk Saelens (secretaris/secretary) 
Prof. dr. ir. Martine Baelmans 
Prof. dr. Alessia Arteconi , Università degli Studi eCampus 
Prof. dr. Wolfgang Streicher , University of Innsbruck