Doctorandus/a PhD student

Name: Christinin Protopapadaki

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Dirk Saelens

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Europees beleid, gericht op het verminderen van het energiegebruik in woningen en CO2-emissies, bevordert de energie-efficiëntie in gebouwen, de elektrificatie van verwarming en de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Lage-emissie technologieën zoals warmtepompen en fotovoltaïsche (PV) systemen op het dak kunnen het elektriciteitsprofiel sterk beïnvloeden. Dit heeft een potentiële impact op alle niveaus van het elektriciteitssysteem. Technische beperkingen van het distributienet limiteren de mogelijke uitrol van deze technologieën in de praktijk omdat de zware elektrische belasting specifieke oplossingen zoals opslag of netversterkingen zouden vereisen. Deze beperkingen worden echter vaak genegeerd of op een te vereenvoudigde manier bekeken in high-level beoordelingen. Daarom werd in dit proefschrift een methode ontwikkelt die toelaat om op een probabilistische wijze de impact van residentiële warmtepompen en PV-installaties op laagspanningsdistributienetten te beschrijven en te kwantificeren. Het toepassen van deze methode op Belgische residentiële laagspanningsnetten toont aan dat een toenemende penetratie van deze technologieën, en met name warmtepompen, problemen van overbelasting en onderspanning zou kunnen veroorzaken, en dit vooral in grote landelijke feeders met matig gerenoveerde woningen. Gebaseerd op de probabilistische methode, onderzoekt dit proefschrift bovendien metamodellering als een methode om een ​​eenvoudigere beoordeling van de grid impact mogelijk te maken. Op deze manier kunnen de resultaten gemakkelijk worden gebruikt in high-level studies. Algemeen gesteld, kondend nauwkeurige voorspellingen van grid-impactindicatoren worden verkregen met metamodellen, wat suggereert dat metamodellering het potentieel heeft om lokale netwerkbeperkingen op te nemen in high-level beoordelingen, zoals bijvoorbeeld beleidsevaluaties, stadsplanning of netwerkbeheer en -ontwerp. 

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

Prof. dr. ir. Dirk Saelens (promotor) 
Prof. dr. ir. Robert Puers (voorzitter/chairman) 
Prof. dr. ir. Johan Driesen (secretaris/secretary) 
Prof. dr. ir. Lieve Helsen 
Prof. dr. ir. Gustaaf Roels 
Prof. dr. Vincent Lemort , University of Liège 
Prof. dr. Jessen Page , University of Applied Arts and Sciences of Western Switzerland, HES-SO Valais-Wallis