Doctorandus/a PhD student

Name: Hamada Almasalma

Promotie / Defence

When: 28/08/2020 13:00
Language: en

Where: aula Arenbergkasteel, 01.07, Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Heverlee

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Geert Deconinck (promotor)

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Toenemende zorgen over de hernieuwbaarheid en bevoorrading van energie, en het steeds vaker voorkomen van hernieuwbare energiebronnen (RES), hebben een invloed op het beheer en de architectuur van het elektrisch netwerk. Alhoewel ze momenteel het distributienetwerk belasten, stemt men er algemeen mee in dat RES ook gebruikt kunnen worden voor het actief aansturen van het netwerk, en zo bij te dragen aan een stabiel en veilig netwerk. Om dit te bereiken, moet men nieuwe controlesystemen ontwikkelen die het potentieel van RES ten volle kunnen benutten.

Het voornaamste doel van dit onderzoek, is het ontwikkelen van controle-algoritmes die RES toelaten om de spanning te reguleren in het netwerk waar ze op aangesloten zijn, en ook de frequentiecontrole te ondersteunen in hun synchrone zone. Aangezien RES vaak in hoge mate gedistribueerd zijn, en door verschillende eigenaars beheerd worden met verschillende doelen, is het verkiesbaar dat de controlesystemen ook op een zeer gedistribueerde manier werken. Men heeft in elk geval een robuust controlesysteem nodig, dat niet kan falen wanneer er een enkele fout in het systeem optreedt.

De voorgestelde controle-algoritmes gebruiken een “Peer-to-Peer Controle-architectuur” om technische uitdagingen ten gevolge van hun integratie te voorkomen, en om te zorgen dat de distributienetwerken optimaal aangestuurd worden. Dit zal de efficiëntie, de bevoorradingszekerheid en de betrouwbaarheid van het energiesysteem in hoge mate bevorderen, en de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Deze soort van architectuur, geïnspireerd door Peer-to-Peer computernetwerken, is gekenmerkt door de afwezigheid van een centraal controlesysteem. Het is een veelbelovende manier om distributienetwerken in de toekomst aan te sturen.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  • Prof. dr. ir. Geert Deconinck (promotor)
  • Prof. dr. ir. Jean Berlamont (voorzitter)
  • Prof. dr. ir. Johan Driesen (secretaris)
  • Prof. dr. ir. Johan Suykens
  • Dr. Jianzhong Wu , Cardiff University
  • Prof. dr. Raphael Caire , INP Grenoble