Doctorandus/a PhD student

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

  •   Prof. dr. ir. Martine Baelmans (promotor)
  •   Prof. dr. Detlev Reiter (co-promotor) , Forschungszentrum Jülich

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Kernfusie is een veelbelovende optie voor het aanpakken van de energieproblematiek. De brandstof is uiterst goedkoop en de voorraden zijn haastonuitputtelijk. Bovendien zijn de milieu- en  veiligheidsaspecten van fusie heel gunstig. Een aantal hindernissen staat echter nog op de weg tussen
het huidige fusieonderzoek en een commerciële kernfusiecentrale. Een belangrijk aspect is dat gekende materialen niet bestand zijn tegen langdurige blootstelling aan het plasma in een fusiereactor. Dit belemmert de continue werking van een fusiecentrale. Bovendien moeten de reactieproducten van het
fusieproces vlot afgevoerd kunnen worden. Dit onderzoek speelt in op deze thematiek door het streven naar het optimale ontwerp van een fusiereactor. Een gepast ontwerp van de fusiereactor kan leiden tot het efficiënt afvoeren van reactieproducten en het optimaal spreiden van de warmtebelasting over de wand. Dit verhoogt de levensduur van de reactorwand, en betekent een belangrijke stap in de richting van een commerciële fusiecentrale. Tot dusver gebeurde het ontwerp aan de hand van ‘trial-and-error’ procedures. In dit doctoraat wordt softwareontwikkeld die de ontwerpfase voor een belangrijk deel automatiseert.

Examencommissie / Board of examiners

  •   Prof. dr. ir. Martine Baelmans (promotor)
  •   Prof. dr. Detlev Reiter (co-promotor) , Forschungszentrum Jülich
  •   Prof. dr. ir. Hugo Hens (voorzitter/chairman)
  •   Prof. dr. Johan Meyers (secretaris/secretary)
  •   Prof. dr. Stefaan Poedts
  •   Prof. dr. ir. William D'haeseleer
  •   Prof. dr. Nicolas R. Gauger , RWTH Aachen University
  •   Dr. Richard A. Pitts , ITER Organization