Doctorandus/a PhD student

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Johan Driesen

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Permanent magneet synchrone motoren (PMSM) combineren een aantal interessante eigenschappen waaronder een hoog rendement, een hoge koppel-stroom verhouding en een breed snelheidsbereik. Dit maakt ze uitermate geschikt voor toepassing in (hybride) elektrische voertuigen. De specificatiesvoor elektrische aandrijflijnen in tractie toepassingen worden bovendien steeds stricter. Een verlaging van de kostprijs, het gewicht en het volume is nodig, terwijl een stijging van het rendement, de vermogensdichtheid en de betrouwbaarheid ook als doel gesteld wordt. Om dit te bereiken focust onderzoek en ontwikkeling vooral op verbeterde ontwerpen en materialen. De prestaties worden echter niet alleen bepaald door de eigenschappen van de afzonderlijke componenten van de aandrijflijn, maar ook door de manier waarop motoren, vermogenselektronische omvormers en energieopslag samenwerken als een systeem. Omdat deze interactie (voor een groot deel) bepaald wordt door de toegepaste controlestrategie, is er op ditvlak ook een groot potentieel voor verbetering. Dit proefschrift onderzoekt hoe geavanceerde controlealgoritmes kunnen bijdragen tot een beterebenutting van bestaande systemen, zonder veranderingen aan te brengen aan de hardware, om aan de bovenstaande eisen te voldoen. De schakelfrequentie, stroomvector en DC-bus voltage worden gebruikt als vrijheidsgraden voor optimale controle om de prestaties (koppel, vermogen en rendement) te verhogen, rekening houdend met de elektrische en thermische limieten van de aandrijflijn.
 

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  •   Prof. dr. ir. Johan Driesen (promotor)
  •   Prof. dr. ir. Herman Neuckermans (voorzitter/chairman)
  •   Prof. dr. Johan Meyers (secretaris/secretary)
  •   Prof. dr. ir. Geert Deconinck
  •   Prof. dr. Elena Lomonova , Technische Universiteit Eindhoven
  •   Prof. dr. Gerd Terörde , Hochschule Osnabrück
  •   Dr. Piet Vanassche , Triphase N.V.