Doctorandus/a PhD student

Name: Bram van der Heijde

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Lieve Helsen

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Meer dan ooit is de vraag “hoe voorzien we in onze energiebehoefte?” actueel. Er zijn tal van redenen die vereisen dat we de manier waarop we energie voorzien en gebruiken opnieuw evalueren: de opwarming van de aarde, een steeds grotere verstedelijking en aangroei van de wereldbevolking, en misschien de belangrijkste, de vraag of de huidige benutting van de hulpbronnen van de Aarde duurzaam is. Mogelijke oplossingen zijn te herleiden tot twee grote categorieën, namelijk het terugdringen van de afhankelijkheid van fossiele en niet-duurzame energiebronnen, en het verbeteren van de efficiënte benutting van deze bronnen, zodat de uitstoot van broeikasgassen geminimaliseerd wordt. Met name in de regeling van het binnenklimaat in gebouwen is er een groot potentieel voor het toepassen van maatregelen uit beide groepen: verwarming en koeling van gebouwen en in de industrie zorgen alleen al voor de helft van het totale energiegebruik in de Europese Unie.

Stadsverwarming of afstandsverwarming biedt oplossingen voor zowel het terugdringen van fossiele energiebronnen en verhogen van efficiëntie: door het herbruiken van afvalwarmte uit de industrie of het gezamenlijk genereren van elektriciteit en warmte kunnen energiebronnen efficiënter benut worden en vermindert onze primaire energievraag. Bovendien zorgen de lagere aanvoertemperaturen in de nieuwste generatie van deze thermische netten ervoor dat ook hernieuwbare energiebronnen gemakkelijker een plek vinden in ons energiesysteem. 

Het probleem met hernieuwbare energiebronnen als zon en wind is dat ze onvoorspelbaar zijn; ze kunnen niet aan- of uitgezet worden zoals een gasketel of elektriciteitscentrale. Deze onzekerheid zorgt voor een grote uitdaging om een gebalanceerd energiesysteem uit te bouwen. Energieopslag is één van de mogelijke oplossingen voor deze uitdaging, en dit is net waar ik in mijn doctoraat op focus, meer bepaald op opslag van warmte en koude. Het doel is om een antwoord te formuleren op de vraag: waar kunnen we het beste opslagsystemen inbouwen in thermische netten, welke technologie is het meest geschikt en hoeveel opslagcapaciteit hebben we nodig. Afhankelijk van de invalshoek zijn er waarschijnlijk verschillende antwoorden mogelijk op de onderzoeksvraag van mijn doctoraat: gaan we voor een zo goedkoop mogelijk systeem, en zo “groen” mogelijk systeem, een systeem dat zo weinig mogelijk CO2uitstoot of voor iets daartussenin? 

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

Prof. dr. ir. Lieve Helsen (promotor) 
Prof. dr. Carlo Vandecasteele (voorzitter/chairman) 
Prof. dr. ir. Erik Delarue (secretaris/secretary) 
Prof. dr. ir. Dirk Saelens 
Prof. dr. ir. Sylvain Quoilin 
Robbe Salenbien , Vito NV 
Prof. dr. Sven Werner , Halmstad University