Doctorandus/a PhD student

Name: Tom Saenen

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Martine Baelmans

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Tweefasen microkanaalkoeling is een veelbelovende hoogperformante koeltechniek om de volgende generatie van elektronische apparaten te koelen. Het ontwerp van een dergelijk koelsysteem is niet triviaal. Om dit proces te vereenvoudigen wordt in dit werk een dynamisch model van een tweefasen microkanaal koelsysteem ontwikkeld. Bovendien wordt een makkelijk bruikbaar stationair heat sink model uitgewerkt dat geschikt is om de operationele limieten van een dergelijke heat sink te berekenen. Verder zijner kengetallen afgeleid die helpen in de keuze van het koelmiddel en iser ook een overzicht gegeven van de performantie van een grote verzameling koelmiddelen. Het systeemmodel wordt tevens gebruikt om het effect van de componentgrootte op de performantie bij relatief kleine, draagbarekoelsystemen te onderzoeken. Hierbij worden ook analytische modellen afgeleid die de effecten van de componentgrootte beschrijven afgeleid en worden er ontwerpvergelijkingen verkregen voor het inbrengen van deze effecten in het ontwerpproces. Een eerste experimentele validatie is uitgevoerd van het systeemmodel en de effecten van de componentgrootte op tweeverschillende testopstellingen met nadruk op stationaire resultaten. Deresultaten van deze experimenten komen goed overeen met die van de modellen.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  •   Prof. dr. ir. Martine Baelmans (promotor)
  •   Prof. dr. Adhemar Bultheel (voorzitter/chairman)
  •   Prof. dr. ir. Lieve Helsen (secretaris/secretary)
  •   Prof. dr. ir. Dominiek Reynaerts
  •   Prof. dr. ir. Bart Nicolai
  •   Dr.Ir. Eric Beyne , IMEC, Kapeldreef
  •   Prof. dr. John Richard Thome , EPFL