Doctorandus/a PhD student

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Ronnie Belmans

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Efficiënter omgaan met windenergie door een intelligente afstemming op het elektriciteitsverbruik 

Cedric De Jonghe onderzoekt in zijn doctoraat hoe elektriciteitsproducenten op een efficiënte manier kunnen omgaan met windenergie. Hiervoor gebruikt hij wiskundige berekeningsmethoden waarbij rekening wordt gehouden met vraagrespons van de elektriciteitsverbruiker. Uit deze berekeningen blijkt dat het intelligentafstemmen van verbruik op productie kan leiden tot een efficiëntere integratie van windenergie.

Op elk ogenblik van de dag moet er een perfect evenwicht zijn tussen elektriciteitsproductie en het verbruik,”vertelt de kersverse doctor in de ingenieurswetenschappen. “Deze afstemming wordt moeilijker met een groter aandeel aan windenergie, dat typisch zeer variabel en moeilijk voorspelbaar is.” Daarom heeft De Jonghe in zijn doctoraat nieuwe berekeningsmethoden ontwikkeld die rekening houden met de eigenschappen van windenergie en die het tegelijk mogelijk maken om het elektriciteitsverbruik op een intelligente manier aan testuren. 

Deze intelligentie wordt mogelijk door dynamische elektriciteitstarieven, bijvoorbeeld in functie de variabele productie van windenergie. Met een toenemend aandeel aan windenergie, kan windenergie op een bepaald moment leiden tot een overproductie. Deze overproductie kan dan resulteren in goedkopere elektriciteitsprijzen. Op windstille momenten daarentegen kan er een tekort ontstaan in de productie van elektriciteit, wat resulteert in hogere elektriciteitsprijzen. Aangezien het opslaan van elektriciteit zeer duur is, biedt dit veelalgeen oplossing voor deze schommelingen in productie.

Fluctuerende elektriciteitsprijzen zullen echter de consumenten aanzetten om bij hogere prijzen het elektriciteitsverbruik uit te stellen tot een later ogenblik met lage prijzen. Op die manier wordt er minder verbruikt tijdens momenten met een elektriciteitstekort en meer verbruikt tijdens een overaanbod aan elektriciteit. “Deze intelligente afstemming van verbruik op variabele productie noemen we vraagrespons, waardoor we efficiënter omgaan met windenergie.” Dergelijke aanpassingen in het elektriciteitsverbruik zijn zowel mogelijk in de industrie als bij particulieren die bijvoorbeeld hun elektrisch voertuig efficiënt willen opladen of voorzien zijn van domoticatoepassingen.

Door het samenbrengen van vraagrespons en de productie van windenergie in de berekeningsmethoden, kunnen deze schommelingen in de windproductie beter opgevangen worden. “Hierdoorwordt windenergie economisch interessanter en kan de elektriciteitssector meer investeren in de productie van hernieuwbare energie,” verduidelijkt De Jonghe. “Hopelijk levert hiermee mijn onderzoek een bijdrageaan de klimaatuitdagingen waar we de komende jaren voor staan.” 

Cedric De Jonghe gebruikt zijn achtergrond als handelsingenieur intechno-economisch onderzoek aan het K.U.Leuven Energie Instituut. Hij is sinds 2007 doctoraatsonderzoeker onder begeleiding van professor Ronnie Belmans en werkte in 2010 gedurende drie maanden aan de University of Cambridge.

Examencommissie / Board of examiners

  •   Prof. dr. ir. Ronnie Belmans (promotor)
  •   Prof. dr. ir. Yves Willems (voorzitter/chairman)
  •   Prof. dr. ir. William D'haeseleer (secretaris/secretary)
  •   De heer Leonardo Meeus
  •   Prof. dr. Wil Kling , Eindhoven University of Technology
  •   Prof. dr. Benjamin F. Hobbs , Johns Hopkins University, Ames Hall 313