Doctorandus/a PhD student

Name: Patrik Buijs

Partners

KU Leuven

Promotie / Defence

When: 22/12/2011 10:00
Language: nl

Waar: aula van de Tweede Hoofdwet, 01.02, Kasteelpark Arenberg 41, 3001 Heverlee

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Ronnie Belmans

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Het Europese hoogspanningsnet is ontstaan uit de koppeling van nationale netwerken. Deze koppelingen worden steeds belangrijker nu Europese doelstellingen als marktwerking en een betrouwbare en duurzame energiebevoorrading worden nagestreefd. De context voor de uitbating vanen investeringen in de hoogspanningsnetten wordt meer en meer Europees. Toch zijn het vooral de nationale netbeheerders, regulatoren en overheden die de beslissingen nemen. Het is niet vanzelfsprekend dat dit tot een optimale oplossing leidt. Belangen kunnen verschillen van land tot land. Dit spanningsveld wordt onderzocht door middel van verschillende investeringsmodellen die variëren in de graag van nationaal of Europeesgericht denken.

Transmission Investments: Concepts for European Collaboration in Planning and Financing

The European power transmission grid is the patchwork of different national grids. The links between these national grids are gaining importance due to an increased relevance of European energy policy. Competitiveness and reliable and sustainable power supply are fostered. Operating the national transmission grids and determining future investments is more and more done in a European context. However, it are mostly national grid owners and operators, national regulators and national authorities taking the major decisions. Therefore, it is not self-evident that this results in an optimal solution. National interests do not always coincide. These different interests are investigatedby means of different investment models varying in the degree of national or European spirit.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  • Prof. dr. ir. Ronnie Belmans (promotor)
  • Prof. dr. ir. Hugo Hens (voorzitter/chairman)
  • Prof. dr. ir. William D'haeseleer (secretaris/secretary)
  • Prof. dr. Stefaan Proost
  • De heer Leonardo Meeus
  • Prof. dr. Jean-Michel Glachant , Université de Paris Sud II
  • Prof. dr. Nouredine Hadjsaid , Grenoble Institute of Technology