Doctorandus/a PhD student

Name: Robert Heinrich Renner

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Dirk Van Hertem

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Interactie tussen HVDC en AC netten
Om de grote hoeveelheden hernieuwbare energiebronnen in Zuid- en Noord-Europa te verbinden met
de verbruikerscentra in centraal Europa is de aanleg van een nieuw net essentieel. Omwille van de
lange afstanden en de overzeese verbindingen, zaldit net waarschijnlijk een DC net zijn. Het huidige
AC net zal daarom niet overbodig worden, maar zal parallel met het DC net blijven bestaan. De
interactie tussen enerzijds dit DC net en anderzijds het AC netmoet gecoördineerd en geanalyseerd
worden. Vooral op het gebied van:

  • Technische limieten
  • Beveiliging
  • Fouten
  • Communicatie
  • Planning en marktwerking

Om dit verder te onderzoeken en om zowel het AC als het DC gedeelte te simuleren, is het noodzake-
lijk om nieuwe softwaretools te ontwikkelen. Het uitwerken van nieuwe modellen voor de verschil-
lende elementen in het toekomstige net zal hierbij een belangrijk onderdeel zijn.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

Prof. dr. ir. Dirk Van Hertem (promotor) 
Prof. dr. ir. Jean Berlamont (voorzitter/chairman) 
Prof. dr. ir. Johan Driesen (secretaris/secretary) 
Prof. dr. ir. Geert Deconinck 
Prof. dr. Dirk Westermann , Technische Universität Ilmenau 
Prof. dr. Oriol Gomis Bellmunt , UPC - CITCEA 
Prof. dr. Nicolaos Antonio Cutululis , Technical University of Denmark (DTU)