Doctorandus/a PhD student

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

  • Prof. dr. ir. Johan Driesen (promotor)
  • Prof. dr. ir. Geert Deconinck (mede-promotor)

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Dit werk onderzoekt de interactie tussen dc-dc converters enerzijds en batterijen anderzijds. Bij onderzoek dat zich  toelegt op batterijen ligt de nadruk op verschijnselen met kleine stroomrimpels en met een relatief grote tijdsconstante die kan varieren van seconden tot uren. Deze verschijnselen omvatten een schatting van de laadtoestand en de voorspelling van de klemspanning tijdens simulaties. Daartegenover staat de dc-dc converter waarvan de schakelfrequentie varieert van enkele over tientallen tot honderden kHz. De stroomrimpels afkomstig van dc-dc converters zijn groot in vergelijking met de gangbare stroomrimpels bij batterijonderzoek en hebben een piek-tot-piek waarde die varieert tussen 10 en 200 % van de dc-waarde van de batterijstroom. Het doel van dit onderzoek is de impact van deze grote, hoog-frequente stroomrimpels op de parameters van de batterij te onderzoeken. Deze parameters omvatten de capaciteit, de energie-inhoud, de van de laadtoestand afhankelijke ontlaad- en laadweerstand en het van de laadtoestand  afhankelijke ontlaadvermogen en regeneratief remvermogen. Uit de testresultaten blijkt datde stroomrimpel geen schadelijk invloed uitoefent op de parameters van de batterij. De stroomrimpel veroorzaakt wel een spanningsrimpel die interfereert met de werking van het Batterij Management Systeem.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  • Prof. dr. ir. Johan Driesen (promotor)
  • Prof. dr. ir. Geert Deconinck (mede-promotor)
  • Prof. dr. ir. Paul Sas (voorzitter/chairman)
  • Prof. dr. ir. Ronnie Belmans (secretaris/secretary)
  • Dr. Gerrit Jan Schaeffer , VITO nv
  • Prof. dr. Luc Dupré , Universiteit Gent
  • Prof. dr. Göran Lindbergh , KTH