Doctorandus/a PhD student

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Johan Driesen 

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

De 2020 doelstellingen hebben er onder meer toe geleid dat tegen 2020 een evolutie naar energie-neutrale gebouwen zal hebben plaatsgevonden. Deze gebouwen compenseren hun beperkte energie-gebruik door lokale opwekking en er wordt met efficiëntere toepassingen en verhoogde isolatie gewerkt. Hierdoor maken dit type gebouwen ook vaak gebruik van een warmtepomp.
Uiteraard is dit een positieve evolutie, echter is het elektrisch distributienet opgebouwd uitgaande van uni-directionele vermogen-stromen en een beperkt samenvallen van gebruiksprofielen, waardoor deze evolutie uitdagingen met zich meebrengt. Dit onderzoek vertrekt van de veronderstelling dat een evolutie voorbij energie-neutrale naar actieve gebouwen de impact op het elektriciteitsnet zal verlichten. Het geeft een overzicht van elektriciteitssystemen in dergelijke actieve gebouwen, die zich diversifiëren door toepassing van lokale controle-algoritmen, en geeft een kritische kijk op de huidige regelgevingen die op deze systemen van toepassing zijn. Verder presenteert dit werk de ontwikkelde modellen van elektrische systemen voor simulatie van actieve gebouwen in een multidisciplinaire omgeving en stelt indicatoren voor om algoritmes te evalueren naar hun impact op het net, gebaseerd op simulaties van een enkel gebouw. Uiteindelijk worden de ontwikkelde modellen gebruikt om de huidige limiet op het enkel-fasig aansluiten van decentrale productie-installaties te evalueren door middel van simulaties van een driefasig distributienet met energie-neutrale gebouwen.

Examencommissie / Board of examiners

  •   Prof. dr. ir. Johan Driesen (promotor)
  •   Prof. dr. ir. Paul Sas (voorzitter/chairman)
  •   Prof. dr. ir. Dirk Saelens (secretaris/secretary)
  •   Prof. dr. ir. Lieve Helsen
  •   Prof. dr. ir. Jan Cappelle
  •   Prof. dr. Emmanuel De Jaeger , Université Catholique de Louvain (UCL)