Doctorandus/a PhD student

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

  •   Prof. dr. ir. William D'haeseleer (promotor)
  •   Prof. dr. Stefaan Proost (mede-promotor)

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Om de efficiëntie van de aardgassector te verbeteren en zo de welvaart van de vele energieverbruikers in Europa te verhogen heeft de EU besloten om de Europese aardgasmarkten te hervormen. Ontvlechting van de industrie in competitieve activiteiten – productie en levering – en niet-competitieve gereguleerde netwerkdiensten, en de vrijmaking en integratie vande nationale aardgasmarkten vormen hierbij de hoekstenen. Deze hervormingen zorgen nu voor nieuwe uitdagingen met betrekking tot het organiseren van een veilige, betrouwbare en efficiënte aardgasbevoorrading waarbijde coördinatie van de verschillende onafhankelijke actoren cruciaal is.De balanceringsregels vormen een belangrijk coördinatiemechanisme voor de werking van het aardgassysteem. Enerzijds moeten deze regels zorgen voor de continuïteit van het fysische systeem door een evenwicht te bewaren tussen injectie, afname en opslag van gas binnen operationele limieten. Anderzijds moeten deze regels zorgen voor een correcte allocatie van flexibiliteitskosten en voor het geven van prikkels aan de netwerkgebruikers om zelf hun contractposities in evenwicht te houden. 
In dit doctoraat wordt deze Europese balanceringsproblematiek conceptueel in kaart gebracht en worden kwantitatieve methoden aangereikt om aardgasbalancering te bestuderen vanuit verschillende oogpunten zoals de toenemende interactie van aardgas- en elektriciteitssystemen, de efficiëntie-effecten van transnationaal actieve bevrachters en de mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking tussen gastransmissienetbeheerders. De resultaten tonen aan dat de huidige regels er niet in slagen de balanceringskosten efficiënt en correct toe te rekenen aan de gebruikers van deze flexibiliteit. Daarenboven zorgen structurele verschillen tussen de balanceringsregels in aangrenzende regio's van de huidige multiregionale gasmarkt mogelijk voor welvaartsverlies. Daarom wordt gepleit voor kortere balanceringsintervallen in samenhang met het vermarkten van korte termijn flexibiliteitsdiensten, en voor het structureel uitvoeren van een compatibiliteitstest aan de grens van regio’s met verschillende regels om perverse stimuli op te sporen en weg te werken. Verder onderzoek is evenwel nodig om optimale balanceringsregels op te stellen en een efficiënte en functionerende gasmarkt te bekomen in Europa.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  •   Prof. dr. ir. William D'haeseleer (promotor)
  •   Prof. dr. Stefaan Proost (mede-promotor)
  •   Prof. dr. Carlo Vandecasteele (voorzitter/chairman)
  •   Prof. dr. ir. Lieve Helsen (secretaris/secretary)
  •   Prof. dr. ir. Ronnie Belmans
  •   De heer Leonardo Meeus
  •   Prof. dr. Jean-Michel Glachant , Université de Paris Sud II