Doctorandus/a PhD student

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. William D'haeseleer

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Zowel de liberalisering van de elektriciteitsmarkten als de stijgende aandacht voor de klimaatsverandering zorgden voor een toename in het gebruik van gedistribueerde energieopwekking, voornamelijk in hernieuwbare energie en warmte-krachtkoppeling (WKK). De variabiliteit en moeilijke voorspelbaarheid van sommige van deze technologieën zorgen voor grote uitdagingen voor de operatoren van het elektrisch net. Dit werk beoordeelt de rol die WKK kan vervullen in het verhogen van de flexibiliteit in het systeem en de winsten voor de uitbaters van virtuele energiecentrales.

Voor het uitbaten van de flexibiliteit van WKK, tonen de resultaten aan dat de economische voordelen sterk afhangen van het type WKK, het type gebouw, de beschikbare informatie en het seizoen.

Verder werd er gedemonstreerd dat WKK systemen real-time diensten aan het elektriciteitsnet kunnen aanbieden en, in de bestudeerde gevalstudies, deze nieuwe marktopportuniteiten resulteren in matige economische voordelen

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  •   Prof. dr. ir. William D'haeseleer (promotor)
  •   Prof. dr. ir. Hugo Hens (voorzitter/chairman)
  •   Prof. dr. ir. Erik Delarue (secretaris/secretary)
  •   Prof. dr. ir. Geert Deconinck
  •   Prof. dr. ir. Ronnie Belmans
  •   Prof. dr. ir. Lieve Helsen
  •   Prof. dr. Maurizio Sasso , University of Sannio at Benevento