Doctorandus/a PhD student

Name: Bart Saerens

Partners

KU Leuven

Promotie / Defence

When: 20/06/2012 04:14
Language: nl

Waar: aula van de Tweede Hoofdwet, 01.02, Kasteelpark Arenberg 41, 3001 Heverlee

Promotor / Supervisor

  • Prof. dr. Moritz Diehl (promotor)
  • Prof. dr. ir. Eric Van den Bulck (promotor)

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

English version below

Eco-rijden is het zich eigen maken van een eco-bewuste rijstijl met het potentieel om brandstof te besparen op een eenvoudige en kostefficiënte manier. Dit proefschrift ontwikkelt een methodologie om de meest brandstofefficiënte rijstijl te berekenen. Eco-rijden wordt behandeld als een probleem van optimale controle. Verschillende quasistatische polynomische verbruiksmodellen van lage graad en optimale regelmethodes worden geëvalueerd. De voorgestelde methodologie gebruikt een kwadratisch verbruiksmodel en Pontryagins maximum principe. Een
expliciete uitdrukking voor de optimale motorregeling is afgeleid.
Schakelen is in rekening gebracht door het maximaliseren of
minimaliseren van een extra variabele. Simulaties onthullen enkele interessante eigenschappen van optimaal rijgedrag. Deze resultaten zijn gebruikt om verbeterde eco-rijrichtlijnen voor te stellen.

Optimal Control Based Eco-Driving: Theoretical Approach and Practical Applications

Eco-driving is adopting an eco-conscious driving style with the
potential to reduce fuel consumption in an easy and cost-effective way. This dissertation develops a methodology to calculate the most
fuel-efficient driving behavior. Eco-driving is treated as an optimal
control problem. Different low-degree quasistatic polynomial fuel
consumption models and optimal control methods are evaluated. The proposed methodology uses quadratic fuel consumption models and Pontryagin's maximum principle. An explicit and comprehensive expression for the optimal engine control is derived. Gear shifting is introduced bymaximizing or minimizing an additional variable. Simulations reveal some interesting properties of optimal driving behavior. These results are used to propose refined eco-drive guidelines.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  • Prof. dr. Moritz Diehl (promotor)
  • Prof. dr. ir. Eric Van den Bulck (promotor)
  • Prof. dr. ir. Petrus Verbaeten (voorzitter/chairman)
  • Prof. dr. ir. Lieve Helsen (secretaris/secretary)
  • Prof. dr. ir. Paul Sas
  • Prof. dr. ir. Jan Swevers
  • Prof. dr. Hesham A. Rakha , Virginia Polytechnic University & State University