Doctorandus/a PhD student

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Johan Driesen (promotor)

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Sinds het begin van deze eeuw is het aandeel hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitssector, met wind- en zonne-energie in het bijzonder, sterk toegenomen. Deze omwenteling creëert voortdurend nieuwe operationele uitdagingen om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te bewaren. De netuitbating wordt vooral bemoeilijkt tijdens gunstige weersomstandigheden voor de electriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen in combinatie met een lage vraag naar elektriciteit. Ook tijdens dergelijke omstandigheden vertrouwen netoperatoren op conventionele centrales voor de noodzakelijke netondersteuning, wat de ogenblikkelijke bijdrage van hernieuwbare energiebronnen beperkt. Een elektriciteitsproductie enkel op basis van hernieuwbare energiebronnen vereist dan ook dat centrales, gevoed door deze bronnen, netondersteuning bieden. Daarom handelt deze thesis over netondersteuning door windturbines.

Eerst worden controlestrategieën voor windturbines met een variabele snelheid bestudeerd om ondersteuning te bieden aan de netstabiliteit. Dynamische spannings- en frequentieondersteuning worden geëvalueerd in uitgebreide nettopologieën met een stijgend aandeel windturbines. Dergelijke studies tonen aan dat de doeltreffendheid van controlestrategieën zeer sterk afhankelijk is van de specifieke netsituatie. Bovendien kan de netondersteuning door windturbines verfijnt worden door de analyse van de interactie met andere netelementen, zoals inductiemachines of beveiligingen.

Ten tweede beschrijft deze thesis het potentieel van roterende kinetische energie in windturbines voor de afvlakking van het vermogen of de ondersteuning van de netfrequentie. Een optimalisatiealgoritme is opgesteld en berekent de trade-off tussen enerzijds de maximalisatie van de energieopbrengst en anderzijds de afvlakking van het vermogen of de netfrequentie. De resultaten tonen een aanzienlijk potentieel voor deze afvlakking, een voordeel dat bovendien versterkt wordt door zowel de coördinatie tussen individuele turbines als de voorspelling
van de wind.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

  •   Prof. dr. ir. Johan Driesen (promotor)
  •   Prof. dr. ir. Petrus Verbaeten (voorzitter/chairman)
  •   Prof. dr. Johan Meyers (secretaris/secretary)
  •   Prof. dr. ir. Ronnie Belmans
  •   Prof. dr. ir. William D'haeseleer
  •   De heer Barry Rawn
  •   Prof. dr. Poul Sorensen , Technical university of Denmark