Doctorandus/a PhD student

Name: Sandro Lacovella

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Geert Deconinck

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

De sterke toename van het aantal hernieuwbare energiebronnen en de opkomende elektrificatie van transport en verwarming leidt tot complexe energiestromen aan vraag- en aanbodzijde, die een uitdaging vormen voor onze elektriciteitsnetwerken, markten en actoren.

De voorbije jaren is het gebruik van actieve vraagsturing onder hernieuwde onderzoeksaandacht gekomen omwille van vooruitgang in de systeem- en regeltechniek en de beschikbaarheid van snelle en betaalbare rekenkracht en communicatienetwerken. Dit werk focust zich op de ontwikkeling van efficiënte, praktische en betrouwbare strategieën voor de grootschalige sturing en regeling van residentiële toestellen. De resulterende virtuele energiecentrale kan aangewend worden om waardevolle diensten te leveren aan leveranciers en netwerkoperatoren. Dit transformeert eindverbruikers in actieve en ondersteunende aandeelhouders in de transitie naar een duurzame, groene energievoorziening. Doorheen dit werk werd de technische en economische haalbaarheid van de oplossing steeds sterk in het achterhoofd gehouden, en ondersteund met uitvoeringen in de praktijk.

Het eerste deel van dit werk is toegespitst op regel- en stuursystemen voor clusters van gemengde toestelklassen zoals gebruikt in het onderzoeksproject LINEAR, waarbij flexibele toestellen van 240 Belgische gezinnen werden aangestuurd. Het tweede deel is gewijd aan elektrische thermische toestellen, dewelke de grootste gecombineerde residentiële vermogens- en energie-opslagcapaciteit bieden. Hierbij werd een veldtest uitgevoerd met 25 koelkasten in studentenkamers op de campus van UC Berkeley. 

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

Prof. dr. ir. Geert Deconinck (promotor) 
Prof. dr. ir. Dirk Vandermeulen (voorzitter/chairman) 
Prof. dr. ir. Patrick Wambacq (secretaris/secretary) 
Prof. dr. ir. Ronnie Belmans 
Dr.Ir. Bert Claessens , Centrica Business Solutions Belgium NV 
Prof. dr. Lars Nordström , KTH Royal Institute of Technology 
Prof. dr. Duncan Callaway , University of California