Doctorandus/a PhD student

Name: Hanspeter Höschle

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

Prof. dr. ir. Ronnie Belmans

Prof. dr. ir. Dirk Van Hertem

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

In de meeste huidige elektriciteitsmarkten vloeit het grootste deel van de inkomsten voort uit de geproduceerde elektriciteit, gemeten in energie (kWh). Het vermogen om betrouwbaar te produceren wanneer de vraag uitzonderlijk hoog is of wind en zon niet beschikbaar zijn, is echter ook erg belangrijk. Het is mogelijk dat marktspelers, zoals generatoren, het hele jaar door nauwelijks gebruikt worden maar essentieel zijn op deze zeldzame momenten. Een adequaat marktkader zorgt ervoor dat marktspelers inkomsten ontvangen voor zowel hun geproduceerde elektriciteit als hun beschikbaarheid. Capaciteitsmechanismen worden voorgesteld om marktspelers te betalen voor hun beschikbaarheid, gemeten in capaciteit (kW). In feite bestaan er verschillende capaciteitsmechanismen met verschillende werkprincipes.

Het is belangrijk voor marktspelers, consumenten en beleidsmakers om een beeld te krijgen van de interactie tussen die capaciteitsmechanismen en de bestaande markten. Door te begrijpen hoe deze mechanismen investeringen in verschillende technologieën stimuleren, kan de overgang naar een duurzaam energiesysteem worden vormgegeven. Dit betekent een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar ook het waarborgen van de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening en de betaalbaarheid voor alle consumenten.

Het modelleren van investeringen van onafhankelijke marktspelers en hun reactie op een capaciteitsmechanisme is het doel van dit doctoraatsonderzoek. De besluitvorming van de marktspelers wordt vertaald in wiskundige optimalisatieproblemen die vervolgens gelijktijdig in een evenwichtsmodel worden opgelost. De resultaten omvatten onder meer de investeringen en de marktprijzen die bepalend zijn voor de consumentenkosten Het voorgestelde model maakt het mogelijk om capaciteitsmechanismen vanuit verschillende perspectieven te bekijken, gaande van een toegespitste blik op marktdeelnemers die hun risico op verliezen minimaliseren tot een breder Europees perspectief waarin landen verschillende mechanismen kiezen. Bijgevolg kunnen de bevindingen van het werk een relevante input zijn voor potentiële Europese capaciteitsmechanismen, of voor strategieën van deelnemers aan (toekomstige) elektriciteitsmarkten.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

Prof. dr. ir. Ronnie Belmans (promotor) 
Prof. dr. ir. Dirk Van Hertem (promotor) 
Prof. dr. ir. Jean Berlamont (voorzitter/chairman) 
Prof. dr. ir. Erik Delarue (secretaris/secretary) 
De heer Leonardo Meeus 
Prof. dr. Wolf Fichtner , Karlsruhe Institute für Technology, Gebäude 06.33 (Uni-West) 
Prof. dr. Anthony Papavasiliou , Université catholique de Louvain