Doctorandus/a PhD student

Name: Artur Avazov

Partners

KU Leuven

Promotor / Supervisor

  Prof. dr.  Jef Beerten(promotor)
  Prof.  Xavier Guillaud (promotor) , ParisTech, Centre de Lille

Samenvatting van het onderzoek / Summary of Research

Windturbines en windparken spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Moderne windturbines zijn gekoppeld aan het net met een netvolgende vermogen elektronische omvormer die zorgt voor een vaste injectie aan actief vermogen in het net. Er wordt echter voorspeld dat een toekomstig transmissiesysteem een hoge penetratie aan omvormers hebben. Onder dergelijke omstandigheden zullen deze netvolgende omvormers te kampen hebben met een verminderde performantie. Netvormende omvormers, die in staat zijn om netspanning en-frequentie zelf te vormen, zijn een oplossing om enkele belangrijke uitdagingen van zo’n toekomstig transmissiesysteem het hoofd te bieden. Een windturbine gekoppeld aan het net met een netvormende omvormer is een nieuwe technologische oplossing en vereist dan ook een diepgaande analyse. In dit proefschrift wordt onderzocht wat het effect is van een netvormingsregeling op een windturbine, hoe dit effect kan worden beperkt door de mechanische oscillerende modi van de windturbine te dempen met een ontwikkelde dempingsmethode en wordt tevens een aggregatiemethode voorgesteld voor de afleiding van een dynamisch equivalent model van een windpark, bestaande uit verschillende netvormende windturbines.

Volledige tekst van het doctoraat / full text

Examencommissie / Board of examiners

 Prof. dr. Jef Beerten (promotor)
 Prof. Xavier Guillaud (promotor) , ParisTech, Centre de Lille
 Prof. Serge Pierfederici (voorzitter) , Université de Lorraine, ENSEM
 Prof. dr. ir. Dirk Van Hertem (secretaris)
 Prof. dr. ir. Hendrik Van Brussel
 Dr. Fréderic Colas , Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers
 Prof. Nicolaos Cutululis , Technical University of Denmark
 Prof. Sybille Dieckerhoff , Technische Universität Berlin