De comeback van gelijkstroom (DC)

← Terug naar overzicht

De terugkeer van gelijkstroom vormt een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Gelijkstroom biedt een rendabel, performant en flexibel alternatief voor de standaard AC-voedingssystemen. Zowel hoog- als laagspannings-DC-netten vormen een substantieel onderdeel van het EnergyVille-onderzoek. EnergyVille is daarmee een belangrijke internationale referentie bij de ontwikkeling van nieuwe DC-technologieën in het elektriciteitsnet van de toekomst.

Beslissingsondersteuning voor netwerkoperatoren

DC nanogrid

Om netwerkoperatoren te ondersteunen bij het optimaliseren van de werking en planning van transmissieen distributiesystemen bieden we berekeningsmethoden en -tools aan om proactieve beslissingen te nemen en een optimale integratie van alle serviceproviders in de markt te garanderen.

Met deze rekenmethodes kan bijvoorbeeld worden onderzocht hoe een hoger aandeel hernieuwbare energie in het elektriciteitsnet kan worden geïntegreerd. Dit wordt zowel voor lokale integratie als op internationaal niveau uitgevoerd. Onze tools maken gebruik van gedetailleerde modellen en gebruiken nieuwe wiskundige technieken om de netbeheerder te helpen. We kijken bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van een pan-Europese energiesysteem op basis van de massale integratie van hernieuwbare energiebronnen, wat sterk afhankelijk is van het transport van elektriciteit tussen verschillende landen. Met onze tools kunnen toekomstige investeringsmogelijkheden worden bestudeerd, waarbij inherent rekening wordt gehouden met de flexibiliteit van alle soorten technologieën (AC en DC; bovengronds en ondergronds) om netbeheerders de informatie te geven die ze nodig hebben om weloverwogen investeringsbeslissingen te nemen..

Laagspannings-DC-netten

DC nanogrid

DC-technologie biedt duidelijke technische voordelen in een wereld die gedomineerd wordt door lokale energieopslagsystemen, batterijen, elektrische voertuigen, ledverlichting, zonnepanelen, digitale
apparatuur en energiezuinige HVAC-systemen. De introductie van DC-technologie zal de conversie-efficiëntie en het vermogen voor energieoverdracht verhogen en tegelijkertijd de investeringsen operationele kosten verlagen.

Binnen EnergyVille richten we ons op bipolaire DC-nanogrids. Dit zijn kleinschalige distributienetwerken die gebruikt kunnen worden in verschillende toepassingen, zoals datacenters, mobiele applicaties en bedrijfsgebouwen. Bovendien kunnen DC-zonne-kits worden uitgerold in regio’s met geen of beperkte toegang tot het elektriciteitsnet.

Onlangs werd in een van de labs van EnergyVille een representatief bipolair DC-nanogrid op gebouwniveau opgezet om deze technologie verder te onderzoeken en te testen.

Op naar hoogspannings-DC-netten

DC grids

Momenteel berust ons elektriciteitsnet grotendeels op systemen gebaseerd op wisselstroom (AC). HVDC-verbindingen (voluit High Voltage Direct Current) blijken echter kostenefficiënter en flexibeler te zijn voor bulk-energietransport. Als zodanig zijn ze een essentiële factor voor een toekomstige elektriciteitsvoorziening die 100% gebaseerd is op hernieuwbare energie, en zijn ze essentieel voor de realisatie van een duurzaam, veilig en betaalbaar energiesysteem.

Binnen EnergyVille richten we ons op het ontwikkelen van de modellen en tools om een HVDC-gebaseerd elektriciteitssysteem uit te rollen, en in het bijzonder met toepassing op netontwikkeling en -operaties, bescherming van DC-netten en controle-interacties tussen verschillende convertoren.

 

Projecten die het volgen waard zijn
 

ICON BIDC  Neptune  Promotion

 

Ook het lezen waard

 

 

Expert Talk effect COVID19 on electricity grid  Expert Talk Grid Operation  Expert Talk The role of Direct Current  Expert Talk High penetration wind and sun   Expert Talk modalities energy transition  Expert Talk black out 2018-2019

Kris Baert

Contact

Kris Baert

Business Developer Solar and Electrical Energy Networks at EnergyVille/KU Leuven
Dirk van hertem

Contact

Dirk van Hertem

Professor Electrical Engineering at EnergyVille/KU Leuven
photo_Johan_Driesen

Contact

Johan Driesen

Professor at EnergyVille/KU Leuven