EnergyVille/VITO bracht samen met Imec en het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) voor België in kaart hoe de huidige (toestand 1.01.2018) elektriciteitsproductie vanuit wind en zon verdeeld is over het grondgebied, en waar en hoeveel potentiële hernieuwbare wind- en zonne-energieopwekking (technisch) haalbaar is.

De Dynamische EnergieAtlas is ingezet voor de ruimtelijke expliciete benadering waarbij rekening gehouden wordt met de beschikbare ruimte voor gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking in een land waar ruimte schaars is. De studie maakt deel uit van het BREGILAB-project waarin wordt onderzocht hoe in België tegen minimale kosten een evenwichtig elektriciteitssysteem tot stand kan worden gebracht. Via de viewer heeft u de mogelijkheid om de beschikbaarheid van de hernieuwbare energiebronnen wind en zon interactief te bestuderen op niveau van de regio’s, provincies, gemeenten en statistische sectoren (klik rechtsonder voor full screen view).

Bijkomende links

← Terug naar het artikel  'BREGILAB-project stelt technisch potentieel wind en zon binnen België beschikbaar in online tool'

  • Meer weten over het BREGILAB-project en de gehanteerde aannames ga dan gerust door de expert talk “Hoeveel hernieuwbare elektriciteit kan er opgewekt worden binnen België? (Dynamische Energieatlas)”
  • Het BREGILAB-project stelt de data die gebruikt werden voor bovenstaande calculaties ook gratis ter beschikking. De resultaten zijn gebaseerd op en onderworpen aan de veronderstellingen die specifiek zijn voor het BREGILAB-project dat in het RES Generation: Wind & PV deployment evolution and availability factor wordt vermeld (Clymans et al., 2022; VITO). Het gebruik van de resultaten voor andere doeleinden dan het BREGILAB-onderzoek moet altijd gebeuren met de nodige zorgvuldigheid met betrekking tot het oorspronkelijke doel. Indien u de resultaten ook graag verkrijgt, kan u hier uw contactgegevens achterlaten. 
  • Wil je graag het volledige rapport doornemen? Dan kan dat via deze link.