Het energievraagstuk is een complexe puzzel en vraagt een wetenschappelijke onderbouw die de verschillende technische, politieke en maatschappelijke opties op het vlak van kosten, betrouwbaarheid en duurzaamheid aftoetst. Het onderzoek van EnergyVille levert hieraan een belangrijke bijdrage. Op deze pagina vindt u onze inhoudelijke inbreng over actuele onderwerpen.

Blijf je graag op de hoogte van ons onderzoek? Registreer hier voor onze maandelijkse nieuwsbrief!

Artikels