Nieuws

 

 • EnergyVille werkt aan koolstofarme toekomst via Energietransitiefonds 09.07.2018

  Drie projecten die EnergyVille heeft ingediend voor het Energietransitiefonds, dat valt onder de bevoegdheid van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem, zijn recent goedgekeurd. Het transitiefonds is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen,  meer bepaald inzake de productie en de opslag van energie. De drie goedgekeurde projecten waar EnergyVille’s onderzoekspartners KU Leuven, VITO, imec en UHasselt aan zullen werken zijn Neptune, BREGILAB en EPOC.

 • NEPTUNE project: Groen licht voor ambitieus onderzoeksvoorstel voor Europese elektrische supersnelweg in zee 09.07.2018

  Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen. De ministerraad heeft in het kader van dit fonds en op aanraden van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem, het NEPTUNE project goedgekeurd om de ontwikkeling van het toekomstige Europese elektriciteitsnet voor windenergie op zee te onderzoeken. Zo’n elektriciteitsnet zal op lange termijn voor een groot deel uitgerold worden met gelijkstroomtechnologie. Vooraleer dit net gebouwd kan worden, moeten eerst een aantal uitdagingen worden aangepakt.

 • Groen licht voor BREGILAB project: onderzoek naar de uitbouw van hernieuwbare energie in het Belgisch elektriciteitsnet 09.07.2018

  De ministerraad heeft in het kader van het energietransitiefonds en op aanraden van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marie Christine Marghem, het project BREGILAB van EnergyVille goedgekeurd om hernieuwbare energie in het toekomstige Belgische elektriciteitsnet te maximaliseren aan minimale kost. Naast de uitrol van windenergie, zullen ook zonnepanelen een aanzienlijk deel van de hernieuwbare energieproductie moeten leveren.

 • Het EPOC 2030-2050 project: Onderzoeksinstellingen slaan de handen in mekaar en buigen zich over het Belgische energieprobleem 09.07.2018

  De ministerraad heeft in het kader van het energietransitiefonds en op aanraden van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marghem, het EPOC 2030-2050 project goedgekeurd. Dit project, gecoördineerd door EnergyVille/VITO, verenigt voor de eerste keer in de geschiedenis 14 Belgische onderzoeksinstituten die gezamenlijk energiemodellen zullen ontwikkelen om de Belgische energietoekomst te bestuderen.

 • ProFLEX nu online: Bereken de waarde (in €) van het flexibiliteitspotentieel van uw industrieel proces 27.06.2018

  Door de introductie en groei van hernieuwbare energiebronnen is ons elektriciteitssysteem significant aan het veranderen. Wanneer bijvoorbeeld grote hoeveelheden hernieuwbare energie gegenereerd worden, kunnen onbalansen op het net ontstaan. In plaats van de energieproductie aan te passen, kan ook het verhogen van de energievraag deze onbalansen op het net rechttrekken. Het project IndustRE onderzoekt het flexibiliteitspotentieel van grote industriële gebruikers om deze overschotten te absorberen. Het project ziet de flexibiliteit van grote industriële processen als een grote opportuniteit om de verdere groei en integratie van hernieuwbare energiebronnen te faciliteren en koppelt dit aan innovatieve businessmodellen. Zo ontstaat een win-win situatie voor zowel ons energiesysteem als de industriële gebruikers die zich hiervoor aanmelden. De proFLEX-tool om het flexibiliteitspotentieel van uw industrieel proces te berekenen en om te zetten in een waarde (in €) staat sinds kort online. Probeer het gerust zelf.

 • Punch Powertrain Solar Team optimaliseert zonnewagen met Batterijmanagement Systeem van VITO/EnergyVille 26.06.2018

  Vandaag mochten we de studenten van het Punch Powertrain Solar Team verwelkomen in EnergyVille. Het doel? De batterij van hun zonnewagen nog beter afstellen door aan te sluiten op het BMS-systeem van EnergyVille. Wij zijn alvast benieuwd of ze hiermee nog beter presenteren tijdens de Wold Solar Challenge 2019, hét wereldkampioenschap voor zonnewagens.

 • EnergyVille/VITO onderzoekt mogelijkheid warmtenet met restwarmte van industriële processen in Antwerpen, Mortsel en Edegem 25.06.2018

  Gaat restwarmte van Agfa-Gevaert buurgemeenten duurzaam verwarmen?​

  Kunnen woonwijken en kmo-zones rond Agfa-Gevaert binnenkort duurzaam verwarmd worden? Dat willen de steden Antwerpen en Mortsel, de gemeente Edegem, Agfa-Gevaert zelf en warmtenetbeheerder Eandis onderzoeken aan de hand van een grondige detailstudie. De resultaten worden in oktober verwacht.

 • Eerste werkpakket ASSIST project afgerond - energie-armoedebeleid in verschillende landen in kaart gebracht 07.06.2018

  Recent werd het eerste werkpakket van het EU-project ASSIST afgerond. Vanuit Vlaanderen maken EnergyVille/VITO en eandis deel uit van het projectconsortium. ASSIST (Support Network for Household Energy Saving) is een Europees project dat gefinancierd wordt door de Europese Commisie onder het H2020 programma. Het doel is energiearmoede te bestrijden door kwetsbare klanten te activeren op de energiemarkt, een positieve gedragsverandering teweeg te brengen om energie te besparen (met de hulp van energie-adviseurs) en het ontwerp van beleidsmaatregelen ter bestrijding van de energiearmoede te beïnvloeden. Door zowel de sociale als de energiegerelateerde aspecten in rekening te brengen wil ASSIST de belangrijkste belemmeringen voor kwetsbare klanten (met een focus op klanten in energiearmoede) om deel te nemen aan de energiemarkt (zowel elektriciteit als warmte) aanpakken.

 • EFRO/SALK slotevent 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' 01.06.2018

  Op 31 mei 2018 vond in Thor Central het slotevent van het EFRO/SALK-project 'Naar een duurzame energievoorziening in steden' plaats. De drie pijlers SolSThore, GeoWatt en SmarThor vormen de hoekstenen voor een toekomstbestendig energiesysteem. “Binnen het project werd bovendien niet alleen gefocust op individuele technologieën, we zoeken ook naar een systeemaanpak waarbij zowel elektrische als thermische energiebronnen geïntegreerd worden” aldus Ronnie Belmans “Door al deze bronnen te koppelen, krijgen we immers een grote flexibiliteit en wordt het mogelijk de wisselende energieproductie van hernieuwbare energiebronnen nog beter op te vangen.”

  Kon je er niet bij zijn, maar zou je toch graag de presentaties of posters eens bekijken? Hier kan je alle nodige informatie terugvinden.

 • EnergyVille opent nieuw onderzoeksgebouw en stelt multi-energiesysteem van de toekomst voor 31.05.2018

  Genk, 31 mei 2018 –  Vandaag wordt Campus EnergyVille 2, het tweede gebouw waarin EnergyVille, een onderzoekssamenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en UHasselt, gevestigd is, feestelijk geopend. Het gebouw is gericht op technologieontwikkeling voor energieopwekking met dunne-film zonnecellen, intelligente PV-modules en nieuwe batterijsystemen voor lokale energieopslag. Maar daar stoppen de festiviteiten niet. Vandaag worden namelijk de onderzoeksresultaten van het EFRO/SALK project ‘Naar een duurzame energievoorziening in steden’ toegelicht. De onderzoekssamenwerking stelt zijn recentste inzichten voor in onder meer zonnetechnologie, batterijen, lokale gelijkstroom-netten, geavanceerde warmtenetten, energie-als-dienst-modellen… en dit alles geïntegreerd in een systeemaanpak. Kortom, cruciale ingrediënten voor het energiesysteem van de toekomst.

Deel dit bericht
Deel dit bericht