Materialen & Componenten

EnergyVille onderzoekt de bouwstenen van het toekomstig energiesysteem tot op het kleinste niveau: materialen en componenten. Om de waarde van het totale energiesysteem te maximaliseren zijn zowel fundamentele kennis van elke component als doordachte systeemintegratie essentieel. Er is daarbij veel aandacht voor de interactie tussen de verschillende energiedragers zoals elektriciteit, gas en thermische systemen.

 

EnergyVille werkt aan het verhogen van de efficiëntie en het verminderen van de kosten van PV-cellen en -modules. Dit omvat wereldwijde ontwikkelingen in kristallijne siliciumtechnologie, dunne PV-technologie en een combinatie van beide, in tandemstructuren. Er wordt een belangrijke focus gelegd op nieuwe cel- en moduletechnologieën, waaronder het onderzoek naar nieuwe materialen, op gebouwgeïntegreerde fotovoltaïsche technologieën met verbeterde esthetiek en op productieprocessen die flexibiliteit wat betreft kleuren en vormen mogelijk maken. Ook wordt de nadruk gelegd op de betrouwbaarheid van de PV-module en een betere voorspelling van de energieopbrengst onder wisselende weersomstandigheden.

Efficiënte convertoren zijn een belangrijk onderdeel in een efficiënt slim netwerk dat hernieuwbare en opslagcomponenten bevat. EnergyVille ontwikkelt innovatieve GaN-gebaseerde voedingsapparaten die zijn geïntegreerd in performante DC-DC convertoren met een lange levensduur.

Voor thermische energieconversie zijn de drie onderzoeksonderwerpen ORC (Organic Rankine Cycle), warmtepompen en warmtewisselaars. EnergyVille richt zich op de ontwikkeling, implementatie, demonstratie en efficiëntieverbetering van deze conversiesystemen en het verbeteren van de flexibiliteit in systemen die gebruikt worden als koppeling tussen de verschillende energiedragers.

Onderzoeksonderwerpen

  • ​Hoog-efficiënte, betrouwbare en esthetische PV-cellen en -modules
  • Fotovoltaïsche systemen geïntegreerd in gevels (BIPV, Building Integrated PhotoVoltaics)
  • Nauwkeurige voorspellingen van energieopbrengsten van PV-systemen, vooral in afwisselende weersomstandigheden
  • GaN power devices en vermogenselektronica zoals DC/DC convertoren voor BIPV
  • Energieconversietechnologie
  • Organic Rankine Cycles (ORC)
  • Warmtepompen
  • Warmtewisselaars
Deel dit bericht
Deel dit bericht