Doctoraatsverdediging Hanspeter Höschle - Capacity Mechanisms in Future Electricity Markets

Wanneer: 
19 maart 2018 - 17:00 tot 20:00
Waar: 
Aula Arenbergkasteel, Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Heverlee

Promotoren

Prof. dr. ir R. Belmans (Promotor)
Prof. dr. ir. D. Van Hertem (Co-Promotor)

Jury
Prof. dr. ir. Jean Berlamont (Voorzitter)
Prof. dr. L. Meeus
Prof. dr. ir. E. Delarue
Prof. Dr. rer. pol. W. Fichtner
Prof. dr. A. Papavasiliou

Abstract

In de meeste huidige elektriciteitsmarkten vloeit het grootste deel van de inkomsten voort uit de geproduceerde elektriciteit, gemeten in energie (kWh). Het vermogen om betrouwbaar te produceren wanneer de vraag uitzonderlijk hoog is of wind en zon niet beschikbaar zijn, is echter ook erg belangrijk. Het is mogelijk dat marktspelers, zoals generatoren, het hele jaar door nauwelijks gebruikt worden maar essentieel zijn op deze zeldzame momenten. Een adequaat marktkader zorgt ervoor dat marktspelers inkomsten ontvangen voor zowel hun geproduceerde elektriciteit als hun beschikbaarheid. Capaciteitsmechanismen worden voorgesteld om marktspelers te betalen voor hun beschikbaarheid, gemeten in capaciteit (kW). In feite bestaan er verschillende capaciteitsmechanismen met verschillende werkprincipes.

Het is belangrijk voor marktspelers, consumenten en beleidsmakers om een beeld te krijgen van de interactie tussen die capaciteitsmechanismen en de bestaande markten. Door te begrijpen hoe deze mechanismen investeringen in verschillende technologieën stimuleren, kan de overgang naar een duurzaam energiesysteem worden vormgegeven. Dit betekent een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar ook het waarborgen van de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening en de betaalbaarheid voor alle consumenten.

Het modelleren van investeringen van onafhankelijke marktspelers en hun reactie op een capaciteitsmechanisme is het doel van dit doctoraatsonderzoek. De besluitvorming van de marktspelers wordt vertaald in wiskundige optimalisatieproblemen die vervolgens gelijktijdig in een evenwichtsmodel worden opgelost. De resultaten omvatten onder meer de investeringen en de marktprijzen die bepalend zijn voor de consumentenkosten Het voorgestelde model maakt het mogelijk om capaciteitsmechanismen vanuit verschillende perspectieven te bekijken, gaande van een toegespitste blik op marktdeelnemers die hun risico op verliezen minimaliseren tot een breder Europees perspectief waarin landen verschillende mechanismen kiezen. Bijgevolg kunnen de bevindingen van het werk een relevante input zijn voor potentiële Europese capaciteitsmechanismen, of voor strategieën van deelnemers aan (toekomstige) elektriciteitsmarkten.

Gelieve uw aanwezigheid bij de verdediging en/of receptie te bevestigen via deze link voor 14 maart 2018. 

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht