BIPV Workshop: Where Energy Efficiency meets Building Aesthetics

Wanneer: 
7 september 2017 - 09:00
Waar: 
Imal, Koolmijnenkaai 30, 1080 Brussel

De BIPV-workshop in Brussel op 7 September, 2017 maakt deel uit van een reeks Europese workshops en conferenties rond energie-efficiëntie in gebouwen en steden met een focus op innovatie in BIPV (building integrated photovoltaics ofwel gebouw-geïntegreerde zonnecellen). Het idee achter de Nationale Workshops is om alle stakeholders van de waardeketen in de betrokken landen te verzamelen om de noden en kansen die BIPV biedt te begrijpen en om alle actoren te mobiliseren die kunnen helpen in te spelen om deze opportuniteiten.

7 September 2017 - iMAL, Koolmijnenkaai 30, 1080 Brussel
Voor dit event is de voertaal Engels.
Kostprijs:
  • Flux50 leden: gratis
  • Anderen: 60€

Indien u geen lid bent van Flux50, gelieve dan uw facturatiegegevens (facturatieadres en BTW-nummer) aan te geven op het formulier zodat we u na afloop van het event een factuur kunnen sturen.


De events worden georganiseerd onder impuls van de verschillende onderzoeksinstellingen: het bestuurscomité van ETIP PV en het SETA Netwerk en in samenwerking met de BIPV groep van het Europese Technologie- en Innovatieplatform rond PV (ETIP PV). Voor België/Vlaanderen heeft Flux50 samen met EnergyVille de organisatie van de Workshop op zich genomen.

Centraal in deze workshop staat een markt pull approach om de volgende sleutelvragen te beantwoorden:

  • Welke innovatie, zij het esthetisch, technologisch, legislatief, hebben de stakeholders van de bouwindustrie nodig om een toepassing van BIPV op grote schaal mogelijk te maken aan de hand van ‘scalable customization’?

  • Wat is er nodig om innovatie door interdisciplinaire samenwerking te stimuleren in de bouw- en PV-sector?


Focus van het event

In de context van energie-efficiëntie in (nieuwe en oude) gebouwen en steden is de ontwikkeling van innovatieve designconcepten en productietechnologieën die flexibiliteit qua dimensie, kleur en marktaanpak stimuleren essentieel voor de toekomstige ontwikkeling van de BIPV-markt en de gerelateerde nationale waardeketens. De verschillende nationale workshops hebben als doel de specifieke noden en opportuniteiten van de betrokken nationale marktstructuren te identificeren in connectie met de vereisten voor NZEBs (Nearly Zero Energy Buildings) en Positieve Energiegebouwen.

Vandaag leeft ongeveer 75% van de Europeanen in steden. Stedelijke omgevingen beslaan 60 à 80% van de energieconsumptie en ongeveer hetzelfde aandeel van CO² uitstoot. Onder business-as-usual omstandigheden zal de globale energieconsumptie van gebouwen verdubbelen of zelfs verdriedubbelen tegen 2050. Hernieuwbare energiemaatregelen, en zeker BIPV, zijn de basiselementen voor duurzame steden. Verdere innovatie is nodig om de businessmogelijkheden van BIPV ontwikkeling in de markt te exploiteren. Hierbij is de samenwerking tussen stakeholders van de bouwindustrie, PV industrie en energievoorzieners essentieel.

Gebouwen interageren steeds vaker met energiesystemen en hebben het potentieel om een belangrijke rol te spelen in de stabiliteit van het energievoorziening systeem. Dit kan door micro energy hubs te worden die energie generen met plaatselijke hernieuwbare energiesystemen, hubs die opslag bieden voor elektrische en thermische energie en die de vraag kunnen sturen.

Registreer nu

 

 
Deel dit bericht
Deel dit bericht