Intersolar

Internationale beurs & congres
voor de zonne-industrie

Business Day

Voorproefje van ons onderzoek
in de komende 5 jaar

Intersolar
Business Day

Nieuws

 • Vlaamse, Limburgse en Europese steun voor uitbreiding van 3 onderzoekslijnen bij EnergyVille 10.06.2016

  Campus EnergyVille - thermo-technische labo

  EnergyVille heeft vandaag groen licht gekregen voor de uitvoering van bijzonder ambitieus nieuw onderzoek naar fotovoltaïsche systemen, naar thermische netten en optimaal gekoppelde energiesystemen. Het onderzoek zal ontwikkeld worden in het kader van het SALK-programma en ontvangt steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook Vlaams Minister voor wetenschap en innovatie Philippe Muyters, Vice-Minister-president en Vlaams Minister voor Energie Bart Tommelein en Limburgs Gedeputeerde voor Economie Erik Gerits scharen zich achter het plan en zullen het financieel ondersteunen.

 • Fact Check: Afwegingen over de ondersteuning van biomassacentrales 08.06.2016

  De ondersteuning van grootschalige biomassacentrales staat momenteel ter discussie. Bij beslissingen over ondersteuning kunnen verschillende afwegingen worden gemaakt. In deze fact check bespreken we het belang van biomassacentrales voor het halen van de hernieuwbare energiedoelstellingen in 2020, de rol in het energiesysteem, de karakteristieken van grote biomassa-centrales en kleinschalige installaties.

 • Warmtekaart Vlaanderen klaar voor gebruik 06.06.2016

  Warmtekaart Vlaanderen

  In opdracht van het Vlaams Energieagentschap (VEA) maakte VITO/EnergyVille in samenwerking met de distributienetbeheerders Eandis en Infrax een overzicht van de potentieel interessante plaatsen voor warmtenetten. Dit heeft geleid tot ‘de warmtekaart Vlaanderen’, die energie-efficiëntie en groene warmte een duw in de rug geeft. “Om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen, wil Vlaanderen een derde van de doelstelling hernieuwbare energie met groene warmte invullen. Ik ben dan ook blij de warmtekaart Vlaanderen vandaag te kunnen voorstellen. Het is een bruikbare tool die lokale beleidsmakers en initiatiefnemers aanmoedigt energieverspilling te beperken door de potentieel interessantste gebieden voor warmtenetten verder onder de loep te nemen”, zegt minister van Energie Bart Tommelein.

Abonneren op Nieuws